Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Skadest?ndsansvar och f?rs?kringsplikt vid sj?transporter

2010-11-04

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning om skadest?ndsansvar och f?rs?kringsplikt vid sj?transporter. Utredningen ska bl.a. behandla sj?transport?rers ansvar f?r personskador vid olyckor till sj?ss.

Antalet passagerartransporter har ?kat v?sentligt de senaste decennierna. Det ?r en positiv utveckling d?r m?nniskors m?jlighet att r?ra sig ?ver gr?nserna underl?ttas. Samtidigt ?kar dock risken f?r att det ocks? intr?ffar olyckor till sj?ss.

Det ?r d?rf?r viktigt att transport?rerna har ett tydligt ansvar om en olycka skulle intr?ffa. Det m?ste ocks? vara enkelt f?r de drabbade att f? ers?ttning f?r sina skador. Ett syfte med utredningen ?r att st?rka det ers?ttningsr?ttsliga skyddet f?r passagerare vid sj?transporter. Ett annat viktigt syfte med utredningen ?r att s?kerst?lla att redare har en f?rs?kring f?r bl.a. personskador som intr?ffar ombord p? fartyg. Tydliga och klara regler p? omr?det fr?mjar sj?s?kerheten genom att de stimulerar till f?rebyggande s?kerhets?tg?rder.

Sj?fartsn?ringens internationella pr?gel g?r det n?dv?ndigt med gemensamma internationella regler. I utredningens uppdrag ing?r att genomf?ra vissa EU-regler om sj?transport?rers skadest?ndsansvar och redares f?rs?kringsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Till s?rskild utredare utses justitier?det Gudmund Toijer.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mirja H?gstr?m
R?ttssakkunnig
08-4053279
0703-205159


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved