Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Elizabeth Bergsten Nordström – ny ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Elizabeth Bergsten Nordstr?m – ny ordf?rande i Br?stcancerf?reningarnas Riksorganisation

2010-11-17

Ingrid K?ssler avg?r efter tio ?r som ordf?rande i BRO och eftertr?ds den 1 januari 2011 av Elizabeth Bergsten Nordstr?m, jurist fr?n Norrk?ping. Tre nya ordinarie styrelseledam?ter valdes ocks? in i BROs styrelse ? Linda Ekenberg Olofsson fr?n Lule?, Christel Petersen fr?n Helsingborg och Bessie Rave fr?n Uppsala.

Den 13-14 november samlades ett 120-tal deltagare fr?n hela landet ? ombud, observat?rer och s?rskilt inbjudna, till BROs riksst?mma i Stockholm. Riksst?mman ?ppnades av BRO:s ordf?rande Ingrid K?ssler. F?rhandlingarna leddes av Anne Carlsson, ordf?rande i Reumatikerf?rbundet.

Ingrid K?ssler avg?r efter tio ?r som ordf?rande i BRO och eftertr?ds den 1 januari 2011 av Elizabeth Bergsten Nordstr?m fr?n Norrk?ping.

Elizabeth Bergsten Nordstr?m ?r ordf?rande i Br?stcancerf?reningen Moa-Lina i ?sterg?tlands l?n sedan fyra ?r tillbaka och ?r engagerad i BROs styrelse sedan 2008. Elizabeth Bergsten Nordstr?m ?r ocks? styrelseledamot i den europeiska br?stcancerkoalitionen Europa Donnas sedan januari i ?r. Hon ?r jurist till professionen.

Tre nya ledam?ter valdes ocks? in i styrelsen fr?n 1 januari 2011 ? Christel Petersen fr?n Helsingborg, Bessie Rave fr?n Uppsala, Linda Ekenberg Olofsson fr?n Lule?.

?vriga styrelseledam?ter ?r Birgitta Albexon fr?n V?ster?s (f?rsta vice ordf?rande), Barbro Olsson fr?n Malm? (andra vice ordf?rande) och Marianne Lundin, Sundsvall.

Till suppleanter valdes Fatemeh Bahmanpour fr?n G?teborg, Kjerstin Helgstrand fr?n Ume?, Carin Tegefeldt fr?n Stockholm (ny) och Cecilia M?nsson fr?n Motala (ny). Den nya styrelsen tilltr?der 1 januari 2011.

En stor avtackning h?lls p? s?ndag f?r den avg?ende ordf?randen Ingrid K?ssler d?r br?stcancerf?reningarna tackade henne f?r sina stora insatser f?r BRO genom ?ren. Riksst?mman valde Ingrid K?ssler till hedersmedlem i BRO.

P? s?ndagen delades ocks? pris ut f?r utm?rkelsen ?rets Br?stsjuksk?terska 2010. Karina Sandstr?m som arbetar p? Helsingbords lasarett och Maria Sandberg fr?n Norrlands Universitetssjukhus i Ume? bel?nades f?r betydande insatser och sitt engagemang f?r br?stcancerbehandlade.

F?r mer information, kontakta g?rna:
Ingrid K?ssler, telefon 070-643 95 44
Elizabeth Bergsten Nordstr?m, telefon 070-526 56 10


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved