Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Låt inte slarvet bli en katastrof


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

L?t inte slarvet bli en katastrof

2010-11-17

En vanlig anledning till att information hamnar i fel h?nder ?r att n?gon kommer ?ver ditt USB-minne, din b?rbara dator, mobiltelefon eller dina dokument. Det ?r inte sv?rt att t?nka sig vilka katastrofala effekter det kan f? om du gl?mmer ditt USB-minne p? t?get, d?r du sparat k?nslig information om ditt f?retag. Eller kanske ?nnu v?rre, d?r du har sparat k?nslig information om dina kunder. En s?dan incident kan riskera hela ditt f?retags trov?rdighet.

Slarv och bristande rutiner kan f? oanade effekter, det kan rent av ?ventyra hela verksamheten. Att en medarbetare f?r sin dator stulen p? flygplatsen kan verka slarvigt, men ofta ?r det inte medarbetarens tillf?lliga ovaksamhet som st?ller till det, utan det ?r bristande medvetenhet hos ledningen eller att reglerna ?r d?ligt kommunicerade.

Medarbetaren kanske inte visste om att han eller hon skulle ha krypterat informationen p? datorn, s? att endast den som informationen ?r avsedd f?r kan ta del av den. Datorer kommer alltid att stj?las och USB-minnen slarvas bort, men det ?r era rutiner som blir den avg?rande faktorn huruvida s?dana incidenter blir f?r?dande eller inte.

I b?sta fall slutar exemplet med den stulna datorn med att f?retaget har f?rlorat en dator, och inget annat. F?r om den k?nsliga informationen ?r skyddad, beh?ver ni bara dras med den materiella v?rdef?rlusten. Datorn kan ers?ttas. Helt oskyddad information p? datorn d?remot och ni kan st? inf?r on?digt stora utmaningar.

Att f?retag och myndigheter inte k?nner till de risker som finns mot deras informationshantering g?r att alla n?dv?ndiga s?kerhets?tg?rder inte tas. Har man inte sett hoten har man inte heller f?rebyggt dem, det ?r en av de st?rsta informationss?kerhetsriskerna.

Har inte heller ledningen varit tydlig med att informera om vad som g?ller hos just er, kan de inte heller kr?va att personalen ska t?nka p? informationss?kerheten i sitt dagliga arbete.

Vet du och dina medarbetare till exempel om att ni kanske inte ska prata ?ppet i mobiltelefonen om vissa saker som ni jobbar med? Vet ni om att ni inte ska lagra k?nslig information p? ett USB-minne, som l?tt kan slarvas bort eller stj?las? Vet ni om att ni inte ska l?ta k?nsliga dokument ligga framme p? skrivbordet n?r st?dfirman st?dar kontoret? Och om ni vet allt det h?r, vet d? era konsulter om att samma sak g?ller dem och blir alla nyanst?llda informerade?

Det finns givetvis m?nga delar g?llande informationss?kerhet som just ni borde ta h?nsyn till och alla organisationer ?r unika. Alla beh?ver inte skicka sin e-post krypterad, medan f?r andra ?r det otroligt viktigt. K?rnan ?r att alla ber?rda vet vilka regler som finns.

S? t?nk ?ver vilka riskerna ?r och hur de ska kunna motverkas. Se ocks? till att utbilda alla medarbetare med j?mna mellanrum s? att ?ven de vet. Det ?r en s?dan enkel sak som kan vara avg?rande f?r att miss?den inte ska f?rvandlas till katastrofer.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved