Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Få klinikchefer inom Folktandvården har i sin verksamhet anmält till socialtjänsten att ett barn far illa


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F? klinikchefer inom Folktandv?rden har i sin verksamhet anm?lt till socialtj?nsten att ett barn far illa

2010-11-19

De allra flesta tandl?kare har n?gon g?ng misst?nkt att ett barn har utsatts f?r v?ld eller ?vergrepp i hemmet, omsorgssvikt eller dental f?rsummelse. Men misstankarna leder s?llan till en anm?lan till socialtj?nsten.

Av tandl?karna har 91 procent n?gon g?ng i sitt arbete misst?nkt att ett barn far illa till f?ljd av misshandel eller f?rsummelse men enbart 21 procent av tandl?karna har anm?lt sin oro till socialtj?nsten.

Gotlands kommun och Landstinget Halland toppar statistiken. D?r uppger tv? av totalt tv? respektive ?tta av totalt 14 klinikchefer ? 100 procent respektive 57 procent ? att de i sin verksamhet anm?lt misstanke om att ett barn far illa under det senaste ?ret. I botten ligger Landstinget Kronoberg d?r ingen av de 16 klinikcheferna har anm?lt misstanke om att ett barn far illa under det senaste ?ret. Snittet f?r riket ?r 28 procent.

De flesta kliniker har ?ven r?kat ut f?r att ett barn uteblir fr?n ett bes?k trots upprepade kallelser. N?got som kan vara ett tecken p? att ett barn far illa.

? Resultatet ?r mycket oroande. Nu m?ste landstingspolitikerna tillsammans med klinikcheferna s?kerst?lla att alla tandl?kare f?rst?r inneb?rden av att ta sitt ansvar och vet vad de ska g?ra n?r de m?ter ett barn som de misst?nker far illa, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har genomf?rt en kartl?ggning av tandv?rdens erfarenhet av att m?ta barn som far illa p? olika s?tt och vilken beredskap som finns p? klinikerna f?r att hantera s?dana situationer. Enk?ten har besvarats av klinikchefer och omfattar 95 procent av Folktandv?rdens totalt 621 kliniker i samtliga landsting. Mellan 95 och 98 procent av alla barn i Sverige f?r sin tandv?rd via Folktandv?rden.

Forskning visar att vart ?ttonde barn har utsatts f?r v?ld av sina f?r?ldrar eller n?gon annan vuxen i hemmet.[1] M?nga misshandelsskador p? barn visar sig i mun-, huvud- och halsregionen. Tandl?kare har d?rmed goda f?ruts?ttningar att uppt?cka barn som uts?tts f?r v?ld eller p? annat s?tt far illa.

Yrkesgrupper som arbetar med barn samt personal i h?lso- och sjukv?rden och tandv?rden har anm?lningsplikt till socialtj?nsten vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet. F?r att kunna fullg?ra sin anm?lningsplikt kr?vs kunskap om hur man identifierar barn som far illa.

? Om en tandl?kare inte ser och agerar p? varningstecken som signalerar att barnet far illa i hemmet kan det f? stora, till och med livsavg?rande, konsekvenser f?r barnet, s?ger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannens kartl?ggning visar att m?nga tandl?kare inte har f?tt n?gon utbildning f?r att uppt?cka barn som utsatts f?r v?ld, ?vergrepp eller omsorgssvikt. Knappt var femte tandl?kare uppger att de har den kunskap som kr?vs f?r att identifiera att ett barn har utsatts f?r v?ld.

Av unders?kningen framkommer att de flesta kliniker har riktlinjer f?r hur tandl?kare ska agera n?r de m?ter ett barn som de misst?nker far illa i hemmet. P? de kliniker som har riktlinjer ?r ocks? anm?lningsben?genheten h?gre j?mf?rt med ?vriga kliniker. Men m?nga tandl?kare efterlyser ytterligare st?d. Hela 60 procent av dem efterfr?gar till exempel mer samverkan med socialtj?nsten.

? Barn har r?tt till omv?rdnad, trygghet och en god fostran. Den som har v?rdnaden om ett barn ska se till att dessa behov blir tillgodosedda. Men det finns situationer d? v?rdnadshavare inte vill eller f?rm?r ta sitt f?r?ldraansvar. D? ?r det samh?llets ansvar att skydda barnen, s?ger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att:
?
Lagstiftaren, Socialstyrelsen, landstingen och klinikcheferna m?ste tydligg?ra tandv?rdens viktiga roll i arbetet med att uppt?cka barn som far illa och skyldigheten att anm?la till socialtj?nsten.
?
Klinikcheferna m?ste uppr?tta lokala handlingsplaner och rutiner f?r att ge enskilda yrkesut?vare f?ruts?ttningar f?r att agera p? r?tt s?tt vid misstanke om att ett barn far illa.
?
Undervisning om hur man uppt?cker barn som far illa ska vara obligatorisk i all utbildning av tandl?kare.
?
Landstingen ska s?kerst?lla resurser s? att tandv?rdspersonal f?r relevant fortbildning om hur man uppt?cker att ett barn far illa.

Kontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen +46 (0)8?692 29 64.


[1]
B Svensson, B L?ngberg, S Jansson, V?ld mot barn 2006-2007 ? En nationell kartl?ggning, Allm?nna Barnhuset och Karlstad Universitet.

Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved