Senaste från forumet
« Gå tillbaka

S?kerhetsarbetet inom svensk elitfotboll – en studie av Helsingborgs IF

2010-11-22

Under den senaste s?songen har svensk elitfotboll dragits med olika former av publika problem. Det handlar om allt fr?n oroligheter i offentliga milj?er och l?ktarbr?k till grava trakasserier av spelare. Samtidigt har satsningar gjorts f?r att f?rb?ttra s?kerhetsarbetet inom svensk elitfotboll, bl.a. genom ?kade utbildningskrav p? s?kerhetspersonalen och en ut?kad kamera?vervakning.

F?r att f? en bild av s?kerhets- och trygghetsarbetet inom svensk elitfotboll har Stiftelsen Tryggare Sverige, i samarbete med SvFF S?kerhetsgrupp, under h?sten 2010 genomf?rt en studie av Helsingborgs IF.

- Resultaten visar att Helsingborgs IF hade omfattande s?kerhets- och tryggehtsproblem i mitten av 2000-talet som bl.a. k?nnetecknades av bristf?llig organisation, konfliktfyllda supporterrelationer och bristf?llig kommunikation med polisen, s?ger rapportens f?rfattare Anders Green.

I mitten av 2000-talet hade emellertid Helsingborgs IF f?tt nog och ins?g att man var tvungen att agera f?r att f?rb?ttra s?kerhets- och trygghetsarbetet.

- Vi kan se att m?nga av de ?tg?rder som Helsingborgs IF vidtagit har bidragit till att f?rb?ttra s?kerhets- och trygghetsarbetet. Det handlar bl.a. om en ?kad professionalisering (tydlig ansvarsf?rdelning), f?rb?ttrad dialog med supportergrupper, f?rb?ttrad samverkan med polisen och minskad nyrekrytering av huliganer. Men framf?r allt handlar det om att Helsingborgs IF visat en vilja till att f?r?ndra situationen, menar Anders Green.

- Allt s?kerhetsarbete ?r f?rskvara. Det m?ste upprepas varje dag, ?ret runt och det m?ste f? kosta pengar. Det kommer hela tiden nya supportrar som m?ste skolas in p? den r?tta v?gen mot en positiv l?ktarkultur, f?rklarar Paul Myllenberg, klubbdirekt?r i Helsingborgs IF.

Studien ?S?kerhetsarbetet inom svensk elitfotboll?, presenteras i dag den 22 november p? Pressklubben (Vasagatan 50), kl. 17.00. ?Studien har genomf?rts p? uppdrag av SvFF S?kerhetsgrupp med finansiering fr?n Stiftelsen ?lska Fotboll.

Kontakt:
Anders Green (rapportens f?rfattare)
08-555 35?290/070-272 83 06

Magnus Lindgren (Stiftelsens generalsekreterare)
08-555 35?290/070-510 29 84?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved