Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?r Bildt beredd att utreda Lundin Oils brott?

2010-11-23

Jonas Sj?stedt, riksdagsledamot f?r V?nsterpartiet, har l?mnat in en interpellation till utrikesminister Carl Bildt f?r att f? svar p? om regeringen ?r beredd att utreda brotten mot m?nskliga r?ttigheter som orsakats av Lundin Oils oljeutvinning.

?r 1997 bildade det svenska oljebolaget Lundin Oil AB ett konsortium tillsammans med tre andra oljebolag. N?r konsortiet p?b?rjande oljeutvinningen i Sudan startade ett grymt krig.

- Unders?kningar uppskattar att 12 000 personer har d?dats eller avlidit av hunger eller konfliktrelaterade sjukdomar i omr?det d?r oljeutvinningen p?g?r. FN:s specielle rapport?r f?r m?nskliga r?ttigheter i Sudan har konstaterat att m?nniskor f?rdrivs fr?n sina hem. 20 000 personer har f?rdrivits permanent, s?ger Jonas Sj?stedt, riksdagsledamot f?r V?nsterpartiet.

- Jag undrar vad Carl Bildt, som tidigare satt i Lundin Oils styrelse, har att s?ga om det h?r? Vad ?r regeringen beredd att g?ra f?r att f? tillst?nd en oberoende utredning om Lundin Oils koppling till krigen och de brott mot krigets lagar och m?nskliga r?ttigheter som orsakats av oljeutvinningen? Hur vill regeringen f?rebygga att svenska f?retag i framtiden medverkar till kr?nkningar av grundl?ggande m?nskliga r?ttigheter, undrar Jonas Sj?stedt (V).

F?r att l?sa interpellationen i sin helhet se bifogat dokument.

F?r ytterligare information:
Jonas Sj?stedt (V), riksdagsledamot, 070 ? 554 15 21
V?nsterpartiets presstj?nst, 070 ? 620 00 64


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved