Senaste från forumet
« Gå tillbaka

AB Gothia Kamera?vervakning monterar kameror i Biskopsg?rden

2010-11-23

Det svenska s?kerhetsf?retaget Nyx Security blir tillsammans med Gothia Kamera?vervakning f?rst i Sverige med kamera?vervakning i ett bostadsomr?de. De boende i Biskopsg?rden i G?teborg fick nog av skadeg?relse, st?lder och br?nder. De bad sin hyresv?rd Bostadsbolaget att hitta en l?sning med kamera?vervakning, f?r att skapa lugn och trygghet i omr?det.???

?

Valet f?ll p? det avancerade bevakningssystem som Nyx levererar i samarbete med Gothia Kamera?vervakning. Det enda i sitt slag i Europa. Tj?nsten bygger p? en kombination av manuell och automatisk videoanalys. Nio r?rliga och sex fasta kameror ?r kopplade till en kameracentral, som ?r bemannad dygnet runt ?rets alla dagar. Systemet uppt?cker automatiskt avvikande r?relsem?nster, vilket i kombination med operat?rens manuella analys ger mycket goda m?jligheter att tidigt avstyra brott eller f?rhindra skador och olyckor.

?

? Tidigare erfarenheter har visat att det h?r systemet ?r otroligt effektivt i brottsf?rebyggande syfte. Hittills i ?r har v?ra kameror stoppat fler ?n hundra skarpa h?ndelser. Vid exempelvis skolg?rdar brukar inbrott och skadeg?relse sjunka till n?rmare noll efter att v?r kamera?vervakning har installerats, s?ger Andreas Johansson ?sterberg som ?r grundare och ansvarig f?r produktutveckling p? Nyx Security.

?

Tidigare har det ansetts kontroversiellt med kamera?vervakning p? allm?n plats. I svenska bostadsomr?den har det inte f?rekommit alls. Men acceptansen ?kar kraftigt i och med de resultat som r?tt ?vervakningssystem ger. I fallet Biskopsg?rden tog de boende sj?lva initiativet till kamera?vervakning, och enigheten var stor. Endast ett av cirka 1200 hush?ll hade en negativ inst?llning.

?

Det var i juni i ?r som L?nsstyrelsen gav Bostadsbolaget AB tillst?nd till kamera?vervakning i omr?det. De etiska bet?nkligheterna ?vertr?ffades vida av syftet med ?vervakningen och den problembild som fanns i boendemilj?n.

?

Systemet togs i drift den 1 november och avtalet mellan Nyx och Bostadsbolaget l?per p? tre ?r. Nyx Security sk?ter driften och ?vervakningen medan Gothia Kamera?vervakning st?r f?r tekniken. Det finns enligt Andreas Johansson ?sterberg goda f?ruts?ttningar f?r en utvidgning:

? Om uppdraget r?ner framg?ng, vilket vi redan nu kan se, kommer vi att lansera tj?nsten ?ven till andra omr?den med samma problembild, s?ger han.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved