Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Bevara ditt eget kulturarv

2010-11-23

Att konservera betyder att bevara och stoppa f?rfall. Det inneb?r att man hejdar den naturliga processen, sj?lva ?ldrandet. Fernissan m?rkna till exempel av ljuset, luftf?roreningar l?gger sig som ett tunt smutslager p? m?lningen och bindemedel f?rsvagas med tiden.

?ven olyckor som att m?lningen har ?kt i golvet, r?kat ut f?r en mekanisk skada eller blivit vattenskadad motiverar att man upps?ker en konservator.

Man b?r ?ven l?ta en konservator kontrollera de nya auktionsfynden f?r att se till att m?lningen m?r bra och bevaras p? b?sta s?tt. Har men det i ?tanken kan man ocks? se bortom besv?rande smuts n?r man ?r ute och fyndar f?r allt gamalt m?leri g?r att ?tg?rdas. I b?sta fall kanske det bara beh?ver en varsam reng?ring f?r att m?lningen ?ter ska visa sig i sin fulla sk?nhet. Det ?r en v?rdande insats som inte beh?ver bli s? kostsam och ?r en form av investering och f?rs?kring som g?r konstverket b?ttre rustat f?r framtida ?ldrande.

Som konservator ?r det min uppgift att f?rh?lla mig ?dmjuk inf?r varje nytt arbete och ?ven l?ta f?rem?len b?ra sina egna historiska sp?r. N?got som faktiskt kan inneb?ra att konstverket i b?sta fall bara beh?ver en varsam reng?ring f?r att f? en given plats i hemmet. Det ?r en v?rdande insats som inte beh?ver bli s? kostsam och ?r en form av investering och f?rs?kring som g?r konstverket b?ttre rustat f?r framtida ?ldrande.

Jag har l?ng erfarenhet fr?n konserveringsarbeten i b?de Sverige och Italien och jag har expertkompetens inom konservering och restaurering av europeiskt m?leri fr?n 1400-talet till 1800-talet. S? dra er inte f?r att kontakta mig om era sl?ktklenoder eller fynd fr?n auktionsrundan beh?ver en ansiktslyftning.

V?lkommen in p? min webbsida f?r mer information och en ?verblick ?ver de m?jligheter och l?sningar jag kan erbjuda.

Anna Catellani


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved