Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Konkurrensverkets krav mot D?ckia saknar grund

2010-11-24

Konkurrensverket kr?ver att D?ckia skall betala en konkurrensskadeavgift f?r att bolaget skulle ha ?vertr?tt konkurrenslagen i samband med tv? offentliga upphandlingar ?r 2005. D?ckia anser att Konkurrensverket har fel i sak d? upphandlingarna har skett i en helt ?ppen samverkan och v?lkomnar d?rf?r en domstolsgranskning av fr?gan.

Konkurrensverket har utrett tv? upphandlingar som gjordes ?r 2005, dels av G?strike Ink?p dels av Rikspolis?styrelsen. Anbudsgivare i de tv? upphandlingarna var Svenska D?ckf?reningen, d?r D?ckia var medlem vid tidpunkten f?r upphandlingarna.

Konkurrensverket anser att D?ckia har ?vertr?tt konkurrenslagens f?rbud mot konkurrens?begr?nsande samarbete och menar att D?ckia borde ha kunnat l?mna anbud p? egen hand i st?llet f?r att samarbeta med ?vriga medlemmar i Svenska D?ckf?reningen om ett gemensamt anbud.

Konkurrensverket granskade Svenska D?ck?f?reningen p? f?reningens eget initiativ redan p? 1990-talet, i samband med en upphandling fr?n F?rsvarets Materielverk, och gav d? klartecken till anbudssamverkan inom ramen f?r f?reningen.

D?ckia anser d?rf?r att Konkurrensverket har fel i sak, eftersom f?retaget har agerat p? ett korrekt s?tt i samband med b?da upphandlingarna och avser att l?ta fr?gan avg?ras i domstol.

? Utan medlemskap i Svenska D?ckf?reningen hade vi ?r 2005 inte haft m?jlighet att konkurrera i rikst?ckande offentliga upphandlingar. D?rf?r v?lkomnar vi en granskning i fr?gan och vi ?r ?vertygade om att D?ckia kommer att frias, s?ger P?r Landberg, vd f?r D?ckia AB.

Fotnot: Svenska D?ckf?reningen ?r en ?ppen och laglig anbudssamverkan, med uppgift att l?mna anbud i offentliga upphandlingar d?r ingen enskild medlem skulle ha haft m?jlighet att f? avtal p? egen hand p? grund av kraven i upphandlingen. D?ckia var medlem i Svenska D?ckf?reningen fram till maj 2008.

F?r ytterligare information, kontakta:
P?r Landberg, vd D?ckia AB.
Tel: 08-473 62 06. Mobil: +46 70 348 52 51 . E-post: par.landberg@dackia.se

Om D?ckia:
D?ckia ?r en av Sveriges st?rsta d?ckservicekedjor och v?nder sig till privatpersoner och f?retag runtom i Sverige. Kedjan med 80 D?ckiaverkst?der och 80 samarbetspartners str?cker sig fr?n Ystad till Kiruna.
Se ?ven www.dackia.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved