Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?llande dom ?ven i hovr?tten i m?let om h?ndelserna p? parkeringsplatsen i Landskrona den 29 mars i ?r

2010-11-24

Hovr?tten ?ver Sk?ne och Blekinge
Hovr?tten har liksom tingsr?tten funnit att den ?talade mannen har gjort sig skyldig till misshandel, grov misshandel och grovt v?llande till annans d?d. Hovr?tten har sk?rpt p?f?ljden n?got och best?mt straffet till f?ngelse i tv? ?r. Vidare har hovr?tten h?jt skadest?ndet till den ?ldre man som ?r m?ls?gande i m?let.

Lunds tingsr?tt fann i dom den 28 maj 2010 klarlagt att den ?talade mannen hade slagit den ?ldre mannen i ansiktet s? att denne fallit omkull. Tingsr?tten bed?mde g?rningen som misshandel av normalgraden. I domen fann tingsr?tten vidare att den ?talade hade misshandlat den ?ldre mannens hustru genom att tilldela henne ett s? kraftigt slag mot huvudet att hon fallit handl?st till marken och kort tid efter?t avlidit. Han hade d?rigenom enligt tingsr?tten gjort sig skyldig till grov misshandel och grovt v?llande till annans d?d. Tingsr?tten d?mde mannen till f?ngelse i ett ?r och tio m?nader. N?r straffet best?mdes tog tingsr?tten viss h?nsyn till att den ?talade led av en psykisk st?rning.

Hovr?tten har i sin dom kommit till samma slutsatser som tingsr?tten i fr?gan om vad den ?talade gjort mot den ?ldre mannen och hans hustru. Hovr?tten har ocks?, liksom tingsr?tten, gjort bed?mningen att v?ldet mot den ?ldre mannen ska anses som misshandel av normalgraden och att v?ldet mot kvinnan ska bed?mas som grov misshandel och grovt v?llande till annans d?d. Precis som tingsr?tten har hovr?tten vidare funnit att brottsligheten har ett straffv?rde som motsvarar f?ngelse i tv? ?r. Men hovr?tten har ansett att det inte finns anledning att vid straffm?tningen ta h?nsyn till den ?talades psykiska tillst?nd. Hovr?tten har d?rf?r best?mt straffet till f?ngelse i tv? ?r.

N?r det g?ller skadest?ndet har hovr?tten kommit fram till att skadest?ndet till den ?ldre mannen p? grund av hustruns d?d ska best?mmas till 50 000 kr i st?llet f?r 25 000 kr som tingsr?tten d?mde ut. Som motivering har hovr?tten angett att d?dsfallet f?reg?tts av en upps?tlig misshandel och att den ?ldre mannen blivit vittne till hela h?ndelsef?rloppet. I ?vriga skadest?ndsfr?gor har hovr?tten samma uppfattning som tingsr?tten.

F?r mer information kontakta:
Lars Elmqvist
hovr?ttsr?d
040-35 58 95


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved