Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lycksele kommun f?r pris f?r B?sta Tillv?xt 2010

2010-11-25

F?retagen i Lycksele har genom sin tillv?xt placerat kommunen p? f?rsta plats i V?sterbottens l?n. Kreditupplysningsf?retaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillg?ngliga bokslut f?r att utse vinnarna. Det ?r fj?rde ?ret i rad som kreditupplysningsf?retaget Syna delar ut priset B?sta Tillv?xt.

- Det h?r ?r fantastiskt roligt f?r Lycksele och vi ?r stolta ?ver v?ra framg?ngsrika f?retagare. V?ra basn?ringar g?r j?ttebra, men det ?r ?ven en stor skjuts inom tj?nste-, handel- och bes?ksn?ringen nu i Lycksele. Ni kommer snart att m?rka att det ?r mycket sp?nnande p? g?ng, s?ger John-Gunnar J?nsson, kommunchef Lycksele kommun.

- Det h?r sporrar oss som kommun att ge f?retagen ?nnu b?ttre f?ruts?ttningar att utvecklas och ett led i det ?r att vi startar upp ett tillv?xtkontor kring ?rsskiftet, forts?tter John-gunnar J?nsson.

?rets pris

Att 2009 var ett tufft ?r f?r m?nga f?retag beh?ver nog inte p?pekas. Det syns ?ven i 2009 ?rs bokslut och det har p?verkat kommunernas tillv?xt. Priset g?r till den kommun i varje l?n som har den st?rsta andelen f?retag som trots tuffa tider har lyckats med att ?ka antalet anst?llda, ?ka oms?ttningen och att g? med vinst.

?ven f?retagen tilldelas pris

De f?retag i de vinnande kommunerna som har ?kat sin oms?ttning, ?kat antalet anst?llda och g?r med vinst kommer att f? ett diplom som visar att de ?r ett av de aktiebolag som bidrar i kommunerna med B?sta Tillv?xt 2010. Endast? 459 av Sveriges ca 300 000 aktiebolag f?r diplomet 2010. Kontakta oss eller bes?k Synas pressrum p? MyNewsdesk om du vill ha listan p? f?retag som tar emot diplomet i ?r i respektive kommun.

Om priset

Med v?rt tillv?xtindex uppm?rksammar vi de kommuner d?r en stor andel av f?retagen g?r bra och v?xer. I varje l?n f?r den kommun priset som har den st?rsta andelen. Kommuner med f?rre ?n 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vi premierar bredd och stabilitet snarare ?n spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framg?ngsrikt f?retag i en mindre kommun f?r det effekt i Synas index bara om f?retaget anlitar underentrepren?rer i kommunen eller syssels?tter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicen?ringar f?r ett b?ttre kundunderlag. Det ?r viktigare f?r en kommun, att det finns m?nga sm? f?retag, som v?xer, ?n att det finns ett stort f?retag som ?r framg?ngsrikt. En region blir stabilare om 100 sm? f?retag anst?ller en person till och ?kar sin oms?ttning ?n om ett f?retag g?r det.

?Vi har m?tt upp tre v?rden:

- Andelen f?retag som har en oms?ttnings?kning > 5% mellan de tv? senaste ?rsredovisningarna,

- Andelen f?retag som ?kat antalet anst?llda mellan de tv? senaste ?rsredovisningarna och

- Andelen f?retag som g?r med vinst enligt senaste ?rsredovisningen.

Centralt ?r allts? andelen f?retag som ?kat. Av dessa tre tal g?r vi sedan ett index som m?jligg?r att j?mf?ra kommunerna med varandra. Indexet baseras p? alla svenska aktiebolags senast tillg?ngliga bokslut.

Kontakta oss g?rna om du vill veta mer om priset.

Harald Stjerna

Informationsansvarig Syna AB

?

Mail????????????? harald.stjerna@syna.se

Dir??????????????? 040 ? 258539

Mob????????????? 0702 ? 338297

V?xel??????????? 040 ? 258500


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved