Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fastighets?garna v?lkomnar nya regler om timvis elm?tning

2010-11-25

Energimarknadsinspektionen presenterar idag ett f?rslag f?r regeringen om timvis m?tning av elf?rbrukningen hos m?nga elkunder. Fastighets?garna Sverige v?lkomnar f?rslaget som om det genomf?rs kommer att st?rka kundens st?llning p? elmarknaden.

Elkunder med r?rligt pris betalar idag ett m?nadsv?rde baserat p? elb?rsens medelpris. M?taren l?ses av en g?ng per m?nad. I Energimarknadsinspektionens f?rslag ska kunder med en f?rbrukning ?ver 8 000 kilowattimmar per ?r l?sas av varje timme. Syftet ?r att ge kunderna incitament att dra ner sin f?rbrukning vid pristoppar.

? M?tning varje timme ger p? sikt kunderna m?jlighet att reagera och agera n?r priserna drar iv?g. Det ?r bra att vi nu f?r ett system som st?rker kundernas st?llning p? marknaden, s?ger Per Forsling, energispecialist hos Fastighets?garna Sverige.

F?rra vintern var elpriserna mycket h?ga och vid flera tillf?llen noterades ett elpris p? ?ver 10 kronor per kilowattimme. M?nga bed?mare tror att elpriserna kommer att bli ?n mer r?rliga fram?ver.

? Bostadsr?ttsf?reningar och andra fastighets?gare ?r frustrerade ?ver att de inte kan p?verka och kontrollera sin kostnad f?r el. Med timvis m?tning tar vi ett viktigt steg mot att st?rka kunderna i relation till de stora elbolagen, s?ger Per Forsling.

F?r mer information, kontakta Per Forsling, telefon 08-617 77 30, 070-417 76 40.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved