Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lars Nyl?n v?grar svara p? brev fr?n FRIO

2010-11-25

Pressmeddelande 25 november 2010

F?r drygt en m?nad sedan s? skrev f?retr?dare f?r FRIO ett brev till kriminalv?rdens generaldirekt?r Lars Nyl?n d?r vi inbj?d till ett f?ruts?ttningsl?st m?te f?r att diskutera kriminalv?rd och framtida m?jligheter till en dialog. Brevet har i skrivande stund l?mnats obesvarat, av v?ra brev till de olika regioncheferna s? har endast en svarat med h?nvisning till huvudkontoret.

FRIO tycker att det ?r tr?kigt och f?rv?nande att s? f? svarat p? brevet som var en inbjudan till samarbete f?r att g?ra tillvaron b?ttre f?r de intagna, och ?ka kommunikationen mellan personal och intagna. FRIO tror och f?respr?kar en ?ppen dialog mellan de intagna och personalen ? vilket skulle gynna b?da grupperna.

FRIO hoppas fortfarande att kriminalv?rden tar kontakt och vill inleda ett konstruktivt samtal.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved