Senaste från forumet
« Gå tillbaka

NICARAGUA Unga flickor v?ldtas och f?r inget st?d fr?n samh?llet

2010-11-25

Myndigheterna i Nicaragua m?ste ta till krafttag f?r att stoppa v?ldt?kter och sexuella ?vergrepp mot flickor, s?ger Amnesty i en rapport den 25 november.

I rapporten Listen to their Voice and Act ber?ttar unga flickor om de ?vergrepp de utsatts f?r och hur de f?rs?ker ta sig igenom de hinder som s?tts upp f?r att de ska f? r?ttvisa och rehabilitering.

- Varje dag uts?tts flickor i Nicaragua f?r sexuellt v?ld, men h?ller det hemligt eftersom de ?r r?dda att de ska f?rskjutas om de ber?ttar om vad som h?nt, s?ger Esther ?Major, Amnesty Internationals utredare f?r Centralamerika.

Det ?r dags f?r myndigheterna att visa samma mod som offren f?r sexuellt v?ld som v?gat ber?tta om sina upplevelser och d?rmed bryta tystnaden som omg?rdar sexuella ?vergrepp.

Enligt polisens statistik rapporterades mer ?n 14 000 fall mellan 1998-2008. Tv? tredjedelar av offren var under 17 ?r.

Amnestys rapport sl?pps p? FN:s dag f?r avskaffande av v?ld mot kvinnor. Rapporten ger en bild av hur samh?llet i Nicaragua stigmatiserar dem som uts?tts f?r sexuellt v?ld och hur tabubelagt det ?r att tala om sex vilket g?r att flickorna inte kan ber?tta om ?vergreppen.

F?r?varna hittas fr?mst bland sl?ktingar eller personer med maktposition i f?rh?llande till flickorna. Hemmet ?r d?rf?r ofta en farlig plats och de unga flickorna tvingas till tystnad.

Fr?nvaron av ?tg?rdsprogram fr?n regeringen, f?r att informera allm?nheten om sexuellt v?ld och f?r att ?ndra sociala attityder, inneb?r att det ofta blir offret och inte f?r?varen som f?r skulden.

Flickor som har styrka nog att anm?la v?ldt?kter eller sexuellt v?ld uppt?cker alltf?r ofta att de, i st?llet f?r att behandlas professionellt med v?rd och omtanke, m?ter poliser, ?klagare och domare som inte f?ljer internationella regler om hur v?ldt?ktsoffer ska behandlas.

- R?ttsv?sendet i Nicaragua borde vara till f?r alla - inte bara f?r dem med pengar och makt. Regeringen m?ste s?nda ut ett tydligt budskap att offret aldrig kan lastas f?r sexuellt v?ld, att f?r?varna ska st?llas inf?r r?tta och att de som utsatts f?r ?vergreppen ska f? st?d och v?rd, s?ger Esther Major.

F?r de unga flickor som blir gravida som resultat av en v?ldt?kt v?ntar ett ?nnu v?rre trauma. Om de f?der barnet f?r de ingen hj?lp fr?n samh?llet att ta hand om barnet, vilket g?r att de varken kan ?terv?nda till skolan eller till arbetet.

De som vill avsluta graviditeten hindras av lagstiftningen som sedan 2008 kriminaliserar abort under alla omst?ndigheter. Det val som de unga flickorna st?lls inf?r ?r att antingen hamna i f?ngelse eller tvingas f?da barnet ?ven om det medf?r risk f?r deras liv och h?lsa.

L?s Amnestys rapport
--
Elisabeth L?fgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved