Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Klas Friberg ny rikskriminalchef

2010-11-25

Regeringen har i dag utsett Klas Friberg till ny rikskriminalchef.

Klas Friberg ?r sedan augusti 2009 bitr?dande l?nspolism?stare vid Polismyndigheten i V?stra G?taland.

Klas Friberg tog jur.kand-examen 1987 och genomgick polischefsutbildning ?ren 1991-1994. Han tingsmeriterades vid V?ster?s tingsr?tt 1990 och arbetade under ?ren 1990-1991 som bitr?dande jurist vid en advokatbyr?. Klas Friberg har haft flera chefsbefattningar vid Polismyndigheten i V?stra G?taland. Han var st?llf?retr?dande chef f?r l?nsordningspolisen ?ren 1996-2002 och dess chef ?ren 2002-2004. Klas Friberg var under ?ren 2004-2009 chef f?r l?nskriminalpolisen. ?ren 1992-1993 arbetade Klas Friberg som f?redragande vid Rikspolisstyrelsens personalansvarsn?mnd och ?ren 1994-1996 som ?assistent till d?varande rikspolischefen Bj?rn Eriksson d? han var ordf?rande i Interpol.

- Rikskriminalen ?r en viktig nationell resurs f?r att bek?mpa och utreda grova brott. Klas Friberg har gedigen erfarenhet av att bek?mpa organiserade brottslighet. Jag ?r ?vertygad om att han kommer att g?ra livet sv?rare f?r brottsligheten i hela Sverige, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Klas Friberg tilltr?der sin anst?llning den 1 december 2010.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved