Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ett Sverige f?r alla barn?

2010-11-25

Barnombudsmannen och SCB presenterar den samlade barnstatistiken

Idag presenterar Barnombudsmannen och Statistiska Centralbyr?n 2010 ?rs upplaga av Upp till 18 ? fakta om barn och ungdom p? ett seminarium p? Nalen tillsammans med Barnombudsmannens r?d med barnr?ttsexperter.

Det finns 1,9 miljoner barn i Sverige. Det inneb?r att barnen utg?r en femtedel av befolkningen.

?

I ?rets upplaga av Upp till 18 har vi s?rskilt uppm?rksammat barn i utsatta situationer. Den bild som ges ?r mycket bekymmersam.

?

? De flesta barn har det bra i v?rt land. Men det finns ocks? barn som lever i stor utsatthet. Barn vars f?r?ldrar har d?lig ekonomi, barn som uts?tts f?r v?ld i hemmet och barn som ?r placerade i samh?llsv?rd. F?r dessa barn finns mycket kvar att g?ra, s?ger barnombudsman Fredrik Malmberg.

?

Barnombudsmannen har i ?r tr?ffat och lyssnat till hundratalet barn och unga placerade p? HVB och i familjehem genom ett regeringsuppdrag som syftar till att f?rb?ttra den sociala barnav?rden. Den bild forskningen ger bekr?ftas i v?ra m?ten med de enskilda barnen.

? De allvarliga bristerna i omsorgen av de 20 000 barn och unga som varje ?r omh?ndertas och placeras ?r en av v?lf?rdsstatens blinda fl?ckar, s?ger Fredrik Malmberg.

Sverige f?rband sig redan 1990 att genomf?ra FN:s konvention om barnets r?ttigheter. Barnombudsmannens uppdrag handlar om att driva p? och bevaka genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet.

? FN:s barnkonvention g?ller alla barn i Sverige. F?rst n?r alla barn ?tnjuter sina r?ttigheter i verkligheten kan vi s?ga att vi har ett Sverige f?r alla barn, s?ger Fredrik Malmberg.

?

Fakta om barn och unga:

  • Fyra av tio barn bor i storstadsregionerna Stockholm, G?teborg eller Malm?, j?mf?rt med tre av tio ?r 1990. H?gst andel barn finns i f?rortskommunerna.
  • Tre av fyra barn bor med b?da sina f?r?ldrar. Drygt tre procent av alla barn med gifta eller sambof?r?ldrar var med om att f?r?ldrarna separerade f?rra ?ret.
  • V?xelvis boende efter separation ?r betydligt vanligare idag (20 procent) j?mf?rt med 1980 (en procent).

????????? Sju av tio barn upp till 13 ?r har alla fyra mor- och farf?r?ldrar i livet. Bland 13-17-?ringarna ?r det tre av tio.

????????? ?r 2009 kom 2 250 asyls?kande ensamkommande barn till Sverige. Antalet ensamkommande barn har n?ra femfaldigats sedan ?r 2005.

????????? L?s?ret 2008/2009 slutf?rde drygt 600 flickor och 900 pojkar inte grundskolan.

????????? Tiden ett barn bott i Sverige har en avg?rande betydelse f?r hur h?gt meritv?rdet ?r l?s?r 9. N?ra tre av fyra som bott mindre ?n fem ?r i Sverige f?r inte betyget godk?nd i ett eller flera av k?rn?mnena.

????????? ?r 2009 invandrade drygt 4 000 utrikes f?dda barn i ?ldern 12-15 ?r. Om de stannar i Sverige kommer de att ha varit i landet i mindre ?n fem ?r n?r det ?r dags f?r grundskolebetyg.

????????? Tv? tredjedelar av flickorna och varannan pojke l?ser b?cker minst en g?ng i veckan. Ungef?r vart fj?rde barn i ?ldern 7-15 ?r spelar n?got instrument.

????????? En tredjedel av 2-5-?ringarna och h?lften av 5-9-?ringarna anv?nder internet upp till en timme varje dag.

????????? Allt fler 11-15-?ringar tr?nar intensivt minst fyra g?nger i veckan p? sin fritid. Mest tr?nar pojkar i 15-?rs?ldern. Av dem tr?nar n?stan h?lften minst fyra g?nger i veckan.

????????? 31 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna i ?rskurs 9 r?ker och/eller snusar. Motsvarande siffror f?r ?r 2 p? gymnasiet ?r 43 procent respektive 40 procent.

????????? Andelen elever i ?rskurs 9 som dricker alkohol har minskat sedan 1970-talet. Andelen unga som provat narkotika minskade under b?rjan av 2000-talet men har ?kat n?got de senaste tv? ?ren.

????????? Kr?nkande behandling i skolan drabbar m?nga barn och unga. Under 2009 fick Barn- och elevombudet, BEO, in cirka 600 anm?lningar som avs?g skolor som inte gjort tillr?ckligt f?r att stoppa kr?nkande behandling.

????????? Omkring 1 850 barn med skulder f?rekommer i Kronofogdens register. Sju av tio ?r pojkar. Antalet skuldsatta barn har mer ?n halverats sedan ?r 2003. Flera genomf?rda regelf?r?ndringar ?r st?rsta f?rklaringen till minskningen.

????????? I slutet av ?r 2008 levde 4 276 barn med skyddade personuppgifter i Sverige. Antalet barn har ?kat med sex procent per ?r de senaste tio ?ren. M?nga av dem har bevittnat eller sj?lva blivit utsatta f?r v?ld och hot.

?

Presskontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: +46 (0)8?692 29 64


Barnombudsmannen ?r en myndighet med uppdrag att bevaka och driva p? genomf?randet av barnkonventionen i det svenska samh?llet. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Fredrik Malmberg.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved