Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Smugglade 54 kilo cannabis i lastbilsd?ck

2010-11-25

Tv? m?n i 30-?rs?ldern misst?nks f?r att ha smugglat in 54 kilo cannabis fr?n Albanien i lastbilsd?ck. Idag inleds r?tteg?ngen mot m?nnen vid G?teborgs tingsr?tt.

En av m?nnen ?r misst?nkt f?r att ha transporterat narkotikan genom Europa via Fredrikshamn till G?teborg i somras. Genom underr?ttelsearbete k?nde Tullverket till leveransen i f?rv?g och uppt?ckte narkotikan som l?g g?md i lastbilens reservd?ck.

Den andre mannen som ?r hemmah?rande i G?teborg misst?nks vara huvudman och den som skulle distribuera narkotikan vidare till k?pare i v?stra Sverige med omnejd.?

? M?ngden cannabis g?r att det inte ?r n?gon tvekan om att det r?r sig om grov organiserad brottslighet, s?ger Anette Wiberg-Koffner, ?klagare vid ?klagarkammaren i G?teborg.

Gr?nsen f?r grov narkotikasmuggling av cannabis g?r redan vid 2,5 kilo. Narkotikan ?r v?rd cirka 430?000 kronor i missbrukarledet.

Brottsrubriceringen ?r grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Vid f?llande dom riskerar m?nnen f?ngelsestraff p? cirka sex ?r.

Tullverket har fr?n och med januari till och med oktober i ?r beslagtagit 148,5 kilo cannabis (marijuana), det vill s?ga fem g?nger mer ?n under motsvarande period 2009 (29,3 kg). Fr?n och med januari till och med oktober 2008 beslagtogs 100 kilo cannabis.


F?r ytterligare information kontakta:
Dick Henry, Tullverkets projektledare i ?rendet, 031-63 38 31
Lars Hansson, Tullverkets specialist p? narkotika, 040-661 32 73
Anette Wiberg-Koffner, ?klagarkammaren i G?teborg, 031-739 41 68
F?r bilder kontakta Tullverkets presstj?nst, 0771-450?590

Tullverket ?r en statlig myndighet som kontrollerar fl?det av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett s?kert samh?lle och konkurrensneutral handel. Vi f?renklar den legala handeln och f?rhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner f?r utrikeshandeln, en enkel gr?nspassage f?r resande och ett effektivt gr?nsskydd. V?rt uppdrag kommer fr?n Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 200 anst?llda. Generaltulldirekt?r ?r Karin Starrin.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved