Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Tullverket hoppas p? vit jul - utan svart sprit

2010-11-25

Tullverkets beslag av sprit ser 2010 ut att bli det h?gsta p? flera ?r, och med stundande h?gtider i december riskerar siffran att skjuta i h?jden ytterligare.


? Men v?r f?rhoppning ?r sj?lvklart att utvecklingen ska v?nda, s?ger Sune Ryd?n, Tullverkets nationella specialist p? alkoholfr?gor.

Under perioden januari till och med oktober i ?r beslagtog Tullverket 72.787 liter sprit, vilket ?r 30.000 liter mer ?n under motsvarande period 2009. Detta trots att antalet beslagstillf?llen inte blivit fler.

? ?kningen beror fr?mst p? att vi gjort en del riktigt stora beslag, d?r organiserade n?tverk ligger bakom smugglingen. Men vi har ?ven en strid str?m av privatpersoner som stoppas n?r de f?rs?ker ta in alkohol i volymer som vida ?verstiger riktv?rdena, s?ger Sune Ryd?n.

?ven beslagen av stark?l har ?kat ? under ?rets tio f?rsta m?nader tog Tullverket drygt 300.000 liter i beslag, j?mf?rt med 265.000 2009. D?remot har beslagen av vin minskat, fr?n 57.000 liter till 43.000 liter. Ut?ver dessa beslag har Tullverket omh?ndertagit 38.000 liter alkohol som k?pts via Internet och transporterats till Sverige fr?n ett annat EU-land.

? F?r Internethandeln g?ller andra regler ?n om du sj?lv f?r med dig alkoholen ?ver gr?nsen. Det ?r visserligen till?tet att som privatperson k?pa alkohol via n?tet fr?n ett annat EU-land, men det m?nga inte har f?rst?tt ?r att inf?rseln alltid ska anm?las till Skatteverket och att det ska betalas svensk alkoholskatt p? det man k?per. Skatten ska dessutom betalas in i f?rv?g till Skatteverket, f?rklarar Sune Ryd?n.

Handlar det om ren distansf?rs?ljning, d?r s?ljaren ordnar med transporten, ?r det s?ljaren som ?r skyldig att betala in skatten. Kommer d?remot alkoholen till Sverige med hj?lp av en oberoende mellanhand (exempelvis granne eller v?n) eller genom yrkesm?ssig transport ligger ansvaret p? dig som k?pare.

? Problemet ?r att det inte alltid ?r s? l?tt att f?rst? vem det egentligen ?r som ansvarar f?r skatteinbetalningen. Men framg?r det inte tydligt p? webbplatsen att priset p? varan inkluderar svensk alkoholskatt och att s?ljaren st?r f?r transporten fram till din d?rr s? ligger ansvaret f?rmodligen p? dig som k?pare.

? Ett gott r?d ?r d?rf?r att alltid kolla upp vad som g?ller innan du g?r en best?llning. Annars riskerar du inte bara att f? dina kluckande paket omh?ndertagna av Tullverket, utan du kan dessutom bli misst?nkt f?r olovlig f?rflyttning av punktskattepliktig vara ? n?got som kan ge b?ter eller f?ngelse ? samt f? betala ett s?rskilt transportill?gg ut?ver alkoholskatten, s?ger Sune Ryd?n.

F?r mer information, kontakta:
Sune Ryd?n, Nationell specialist, Tullverket, 031-63 38 11
Tullverkets presstj?nst 0771-450 590

L?s mer om reglerna vid n?thandel med alkohol:
www.skatteverket.se
www.tullverket.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved