Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Nationell konferens om vård för papperslösa och asylsökande


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nationell konferens om v?rd f?r pappersl?sa och asyls?kande

2010-11-26

Den 26 november anordnar Sveriges Kristna R?d tillsammans med 35 andra organisationer en nationell konferens om v?rd f?r pappersl?sa. Syftet ?r att visa varf?r Sverige m?ste inf?ra v?rd p? lika villkor f?r alla.

Med R?tt till v?rd-konferensen sluter civilsamh?llet ?ter upp f?r v?rd f?r pappersl?sa och asyls?kande. Arrangemanget h?lls mot bakgrund av att det f?r n?rvarande p?g?r en offentlig utredning i fr?gan. Med konferensen vill arrang?rerna klarg?ra att tillg?ng till v?rd och migrationspolitik ?r tv? vitt skilda omr?den.

– FN:s deklarationer inneh?ller just r?tten till h?lsa p? lika villkor i en mycket vid bem?rkelse, vilket Sverige skrivit under. Det ?r m?nskliga r?ttigheter, inte medborgerliga. Att neka m?nniskor sjukv?rd f?r att f? dem att l?mna Sverige strider mot vad vi skrivit under och ?r skr?mmande inhumant s?ger Anne Sj?gren, sjuksk?terska, V?rd f?r pappersl?sa, Rosengrenska/R?da Korset.

Fr?gan om v?rd av pappersl?sa och asyls?kande rymmer m?nga dimensioner. Det finns m?nniskor?ttsliga aspekter, s? v?l som medicinsk-etiska och humanit?ra. Dessutom finns ett folkh?lsoperspektiv p? omr?det. Sammans?ttningen av konferensens talare ?r t?nkt att t?cka alla dessa aspekter.

FN:s tidigare kommission?r f?r m?nskliga r?ttigheter Paul Hunt ska tala ?ver videol?nk. Hans rapport "Mission to Sweden" fr?n ?r 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat. n?r det g?llde sjukv?rd f?r asyls?kande och pappersl?sa. Detta blev startskottet f?r en bredare diskussion. R?tt till v?rd-konferensen tar utg?ngspunkt i och bygger vidare p? Hunts rapport fr?n 2006.

– ?N?r civilsamh?llet sluter upp p? det h?r s?ttet kan fr?gan inte ignoreras. F?rhoppningen ?r att vi med konferensen lyckas klarg?ra att sjukv?rden inte skall sammanblandas med migrationspolitiken. L?kare och sjuksk?terskor skall alltid ha sin patients b?sta f?r ?gonen. Inte i n?got annat sammanhang har vi en roll som till exempel domare eller polis. Det ?r en viktig fr?ga f?r ett samh?lle s?ger Anne Sj?gren, sjuksk?terska, V?rd f?r pappersl?sa, Rosengrenska/R?da Korset.

Konferensen ?ger rum den 26 november?kl 09-17.

Plats: Sal Andreas Vesalius, Berzelius v?g 3, Karolinska Institutet, Solna?

Medverkande: Paul Hunt, Anders Bj?rkman, Anne Sj?gren, Henry Ascher, Gunilla Klingberg, Agneta Pleijel, Lennart Molin, Anna-Karin Eklund, Nathalie Simonnot, Ingemar Engstr?m, Boris Pendic ?och Thomas Flodin.

Moderator ?r Bengt Westerberg.

Fullst?ndigt program och mer info finns p? www.ratttillvard.se/program.html

F?r fr?gor, intervjuer eller liknande kontakta konferensens projektledare Martin Gerdin, martin.gerdin@ratttillvard.se, 070-853 95 98

Sverige ?r tillsammans med ?sterrike bland de s?msta i Europa p? att ge v?rd till pappersl?sa, till och med l?nder som Italien och Spanien med ett st?rre antal pappersl?sa ?n Sverige har gener?sare lagstiftning. F?r en bakgrund till fr?gan om v?rd f?r pappersl?sa i Sverige se http://www.vardforalla.se/files/vardforalla/Argument_ratt-till-vard.pdf

Samtliga arrang?rer ?terfinns p? www.ratttillvard.se/arrangorer.html


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved