Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Fler arbetstillfällen förutsätter rätt förutsättningar


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fler arbetstillf?llen f?ruts?tter r?tt f?ruts?ttningar

2010-11-30

?Framg?ng handlar om attityder och den personliga inst?llningen till arbetsuppgifterna. ?r medarbetarna prim?rt p? arbetsplatsen f?r att f? l?n kan motivationen i Sverige aldrig bli st?rre ?n l?nesumman efter skatt. I Sverige f?ruts?tter det mycket h?ga bruttol?ner f?r att en l?ntagare ska k?nna att anstr?ngningen betalar sig. F?r arbetsgivaren inneb?r samma h?ga l?ner ?nnu h?gre skatter och arbetsgivaravgifter vilket inneb?r att man inte kan, f?rutom till n?gra f? personer i ledningen, anv?nda sig av l?nen som motivationsh?jare. Det g?r helt enkelt inte att jobba sig rik i Sverige som arbetstagare utan att det ?ventyrar f?retagets konkurrenskraft.

Framg?ng f?ruts?tter d?rf?r r?tt m?nniskor. Arbetsgivaren m?ste d?rf?r f? m?jlighet att s?tta samman den konstellation medarbetare som g?r att helheten blir st?rre ?n delarna. Men dessa m?jligheten ?r idag begr?nsade f?r arbetsgivare som d?rf?r inte kan komponera det ”lag” som har st?rst chanser att lyckas p? marknaden. I alla fall inte utan en v?lvillig inst?llning fr?n facket och en flexibel till?mpning av LAS. Skulle samma regler till?mpas p? landslaget i fotboll, ishockey eller handboll skulle chansen att vinna en medalj i ett v?rldsm?sterskap i praktiken vara obefintliga.?

Dagens reglerflora inneb?r en rad begr?sningar f?r en arbetsgivare, vilket inneb?r att det bakom de riktigt framg?ngsrika verksamheterna ofta finns en ledning som har en passion, som gr?nsar till k?rlek, f?r den verksamhet de ansvarar f?r. Den h?r passionen smittar ocks? av sig p? medarbetarna.? D?rigenom f?r cheferna en energik?lla och en naturlig f?rm?ga att f? alla i organisationen att g? fr?n att g?ra det minsta de kan komma undan med till att g?ra precis allt dem f?rm?r. Resultatet blir en f?retagskultur som pr?glas av proaktivitet, innovation och aff?rsm?ssighet.

Problemet ?r att vi i dag har utvecklat en tj?nstemannakultur d?r alltf?r m?nga representanter f?r f?retaget inte har den passion som kr?vs f?r att f?ra verksamheten fram?t. I styrelsen sitter det, trots den st?ndigt p?g?ende debatten, m?nga representanter som saknar kunskap eller r?tt inst?llning. Detsamma g?ller ocks? m?nga ledningsgrupper d?r det finns medlemmar som i f?rsta hand bevakar sin anst?llning och position ist?llet f?r att agera proaktivt med risken f?r att bli m?ltavla f?r kritik och utpekad som syndbock vid misslyckanden. Vi har allt sedan sjuttiotalet skapat ett allt sn?rigare regelverk som byggt en f?retagskultur som direkt eller indirekt motverkar de fyra viktigaste faktorerna som g?r ett f?retag riktigt framg?ngsrikt. De ?r:

  • F?retagsledning som ?r passionerad och l?ngsiktig
  • Tillg?ng till kunskap och innovation
  • Regelverk som underl?ttar neddragningar, tillv?xt och snabba anpassningar
  • F?rtj?nstm?jligheter

Sverige ?r i behov av en ny entrepren?rsera som skapar f?ruts?ttningar f?r morgondagens v?lf?rd. Om vi ska f? det beh?vs en debatt som i grunden ?ndrar inst?llningen till f?retagande p? alla i niv?er i samh?llet. F?r?ndringen m?ste resultera i f?rre regler och ?kade f?rtj?nstm?jligheter f?r alla som vill och v?gar ta chansen att skapa nya f?retag.?

Sture Johansson, konsult och VD p? Hamrin & Partners (2010-11-30)

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved