Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO vill ha f?rhandsbesked fr?n EU-domstolen i SAS-m?let

2010-11-29

DO vill att Arbetsdomstolen, AD, inh?mtar ett f?rhandsbesked fr?n EU-domstolen om hur f?rbudet mot ?ldersdiskriminering ska till?mpas n?r en lokal fackklubb och arbetsgivare kommer ?verens om att g?ra avsteg fr?n turordningsreglerna i LAS.

I maj st?mde DO flygbolaget SAS f?r ?ldersdiskriminering och LAS-brott sedan 25 personer anm?lt att de blivit uppsagda p? grund av sin ?lder. M?let r?r hur EU-r?ttens f?rbud mot ?ldersdiskriminering ska tolkas i ett nationellt sammanhang.

– Eftersom f?rbudet mot ?ldersdiskriminering ?r s? nytt beh?ver vi f? ett v?gledande avg?rande fr?n EU-domstolen i det h?r fallet, s?ger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Det var i april som SAS varslade 49 kabinanst?llda p? grund av arbetsbrist. Samtliga varslade har fyllt eller ska fylla 60 ?r under upps?gningstiden.

Varslen grundades p? en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Turlistan inneb?r ett avsteg fr?n turordningsreglerna i LAS. SAS har ?ven f?rhandlat bort de uppsagdas f?rtursr?tt till ?teranst?llning.

Enligt SAS var anledningen till att just denna grupp varslades att kabinpersonal som har fyllt 60 ?r har r?tt att ta ut sin tj?nstepension och att de d?rmed har sin f?rs?rjning tryggad. SAS h?vdar att man genom upps?gningarna av ?ldre vill komma till r?tta med vad bolaget anser vara en ”icke-?ndam?lsenlig ?ldersstruktur” p? kabinpersonalen.

Sedan DO st?mde SAS har ytterligare tio personer anm?lt flygbolaget f?r ?ldersdiskriminering. Merparten av anm?larna ?r kvinnor.

Diskrimineringslagen f?rbjuder ?ldersdiskriminering i arbetslivet. Undantag kan g?ras om det finns ett ber?ttigat syfte och de medel som anv?nds ?r l?mpliga och n?dv?ndiga f?r att uppn? syftet.

DO vill nu att AD inh?mtar ett f?rhandsavg?rande fr?n EU-domstolen om hur det s? kallade likabehandlingsdirektivet – som ?r grunden f?r det svenska f?rbudet mot ?ldersdiskriminering – ska tolkas.

Fr?gorna g?ller bl.a. om upps?gningarna ska anses som direkt eller indirekt diskriminerande samt i vad m?n lokala parter p? arbetsmarknaden kan formulera egna socialpolitiska m?l som skiljer sig fr?n dem som lagstiftaren har gett uttryck f?r i LAS och diskrimineringslagen.

– Lagstiftaren har gett parterna m?jlighet att g?ra avsteg fr?n lagen om anst?llningsskydd genom att avtala fram egna turordningslistor, s?ger Katri Linna.

– Men fack och arbetsgivare ?r skyldiga att h?lla sig inom lagens ramar. D?rf?r ?r det viktigt att skapa tydlighet kring vilka gr?nser diskrimineringslagen s?tter f?r parterna.

Fr?gest?llningarna ?r inte unika f?r Sverige. P? senare tid har framf?rallt tyska domstolar beg?rt att EU-domstolen ska svara p? liknande fr?gor om hur likabehandlingsdirektivet ska tolkas. Bl.a. p?g?r ett tyskt m?l om tv?ngspensionering av 60-?riga piloter.

F?r ytterligare information, kontakta DO:s presstj?nst: 08-120 20?710.

L?s DO:s inlaga till AD p? www.do.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved