Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Vem st?dar folkhemmet?

2010-12-01

Anna Gavanas ?r Socialantropolog och Docent vid Institutet f?r Framtidsstudier och har i denna rapport utforskat samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus p? hush?llstj?nstesektorn i Stockholm. Med hj?lp av en intervjustudie identifierar rapporten centrala aspekter och konsekvenser av en rad sociala och ekonomiska processer som p?verkar hush?llstj?nstbranschen i Sverige. I synnerhet diskuterar rapporten hur villkor utvecklas bland migrerande hush?llstj?nstearbetare i en global ekonomi.

-????????? Vi har blundat f?r att se de tydliga kopplingarna mellan svarta och vita delar av hush?llstj?nstsektorn. De lever i symbios och detta f?rh?llande har inte f?r?ndrats p? grund av RUT-avdragets inf?rande, s?ger Gavanas.

Resonemanget kring inf?randet av RUT-avdraget bygger p? felaktiga antaganden menar Gavanas:

?-????????? Vi l?tsas fortfarande som om alla de m?nniskor som befinner sig som arbetskraft i den svarta marknaden inte finns och vi blundar f?r att efterfr?gan p? svarta hush?llstj?nster fortg?r trots RUT-avdragets inf?rande, s?ger Gavanas.

Rapporten visar att sexuella trakasserier inte bara ?r vanligt i hush?llstj?nstesektorn utan ing?r i maktf?rhandlingar mellan akt?rer i sektorn.

-????????? Det ?r vanligt med utpressning och att pressa priserna inom den h?r sektorn. Arbetare tvingas inte s?llan utf?ra sexuella tj?nster och jobba gratis, s?ger Gavanas.

Skatteavdragen f?r hush?llsn?ra tj?nster som introducerades 2007 resulterar b?de i inkludering och exkludering. Arbetare som f?tt tilltr?de till formella delar av hush?llstj?nstesektorn upplever f?rb?ttrade villkor medan de som ?r kvar p? den svarta arbetsmarknaden upplever ytterligare marginalisering.

-????????? Det ?r tydligt att pappersl?sa och de som har sv?righeter med det svenska spr?ket anv?nds som exploaterbar reservarbetskraft, s?ger Gavanas.

F?r mer information kontakta:

Anna Gavanas, Institutet f?r Framtidsstudier, 08-402 12 50, anna.gavanas@framtidsstudier.se

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet f?r Framtidsstudier

08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

?

Rapporten?Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm, Anna Gavanas ?r skriven p? engelska och kan laddas ner fr?n www.framtidsstudier.se

Institutet f?r Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post:info@framtidsstudier.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved