Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Konflikten vid Universitetssjukhuset i Lund: ISS: Vi v?rnar kollektivavtalet

2010-12-01

Syndikalisterna SAC trappar nu upp sin lokala konflikt vid Universitetssjukhuset i Lund och hotar att st?ra verksamheten hos ytterligare n?gra av ISS svenska kunder. Syndikalisterna avser att genomf?ra olika aktioner i form av bland annat flygbladsutdelning och uppmaningar till bojkott. Syndikalisterna hotar ?ven med ”br?nnm?rkning” av ISS-kundernas varum?rken.

?ISS v?rnar dock det g?llande kollektivavtalet med fackf?rbundet Kommunal, som ?ven omfattar SACs medlemmar. Eftersom sjukhusst?dning dessutom klassas som skyddsarbete kommer ISS att forts?tta att fullf?lja sina uppgifter.

?I konflikten vid Universitetssjukhuset i Lund kr?ver syndikalisterna omfattande f?r?ndringar av arbetsvillkoren f?r sina medlemmar p? arbetsplatsen och genomf?r punktstrejker f?r att genomdriva sina krav.

?ISS har slutit kollektivavtal med fackf?rbundet Kommunal. Detta kollektivavtal till?mpas ?ven f?r SACs medlemmar vid Universitets?sjuk?huset i Lund.

?– Vi kan inte g?ra avsteg fr?n g?llande kollektivavtal. Det ?r oacceptabelt att syndikalisterna ?nd? f?rs?ker driva igenom sina krav genom denna konflikt, s?ger Christer Ekelund som ?r press?ansvarig vid ISS.

?St?dning p? sjukhus klassas som skyddsarbete, eftersom det annars skulle medf?ra fara f?r m?nni?skors liv och h?lsa. ISS har d?rmed skyldighet att fullf?lja sitt uppdrag vid Universitetssjukhuset i Lund.

?– Vi v?rnar om den svenska modellen p? arbetsmarknaden d?r avtalsparterna m?ts i f?rhandlingar, i det h?r fallet ISS och Kommunal.? Genom sitt agerande f?rs?ker syndikalisterna s?tta det regelverk och de lagar som g?ller vid arbetsmarknads?konflikter ur spel. Deras agerande ?r ett problem, inte bara f?r ISS och v?ra kunder utan f?r samtliga parter p? arbets?marknaden.

F?r ytterligare information, kontakta:

Christer Ekelund, ISS Facility Services AB, christer.ekelund@iss-fs.se, 0734-36 53 55


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved