Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Niqabf?rbud strider mot diskrimineringslagen

2010-12-01

Ett generellt f?rbud f?r elever att delta i undervisningen f?r att de b?r niqab strider mot diskrimineringslagen. Det skriver DO Katri Linna idag p? DN Debatt. DO kommer d?remot inte att v?cka talan mot Stockholms stad i det s? kallade niqab?rendet.

– Anm?laren har f?tt fullf?lja sin utbildning. D?rf?r ?r det tveksamt om hon ?r missgynnad i lagens mening, s?ger Katri Linna.

Anm?laren ?r en ung muslimsk kvinna som av religi?sa sk?l b?r niqab, ett plagg som d?ljer ansiktet f?rutom ?gonen. I januari 2009 p?b?rjade hon en ett?rig barnsk?tarutbildning p? V?sterorts vuxengymnasium i Stockholm. P? skolan finns en ordningsregel som f?rbjuder eleverna att b?ra plagg som t?cker ansiktet. Kvinnan fick besked att hon inte kunde g? utbildningen s? l?nge hon bar niqab. Hon gjorde d? en anm?lan till DO.

– Bed?mningen f?ljer ett givet schema: r?tten att b?ra religi?s kl?dsel ?r skyddad, men mot det ska st?llas de krav som arbetsuppgifterna eller utbildningen st?ller, f?rklarar Katri Linna.

Stockholms stad motiverar sitt f?rbud med pedagogiska och sociala sk?l samt behovet att kunna identifiera personer som vistas p? skolan. N?r kvinnan anm?lde V?sterorts vuxengymnasium till DO lovade skolan att hon skulle f? g? kvar p? utbildningen till dess att DO fattat beslut i ?rendet.

Anm?laren har vid det h?r laget genomg?tt utbildningen med gott resultat. Hon har d?rigenom sj?lv visat att hennes niqab inte utgjort ett hinder f?r undervisningen. Kontakten med andra elever och l?rare har fungerat bra. Under lektionstid har hon oftast kunnat sitta s? att manliga klasskamrater inte kunnat se hennes ansikte och hon har d?rf?r inte beh?vt b?ra sin niqab. Hon har ocks? f?rklarat sig villig att visa ansiktet n?rhelst skolans personal skulle beh?va identifiera henne.

– Sammantaget tyder det p? att ett f?rbud inte har varit ber?ttigat i det h?r fallet, s?ger Katri Linna.

DO kommer emellertid inte att v?cka talan mot Stockholms stad.

– Nej, anm?laren har trots allt f?tt fullf?lja sin utbildning. Behovet av en r?ttslig pr?vning p?verkas ocks? av att fr?ge?st?llningen r?r ett begr?nsat antal skolor. I de f? fall d?r saken aktualiserats tycks skolorna dessutom ha hittat praktiska l?sningar i enlighet med diskrimineringslagens intentioner.

L?s Katri Linnas artikel och DO:s beslut p? www.do.se.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved