Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sverige struntar i FN:s hiv-rekommendationer

2010-12-01

Idag 1 december uppm?rksammas World Aids Day ?ver hela v?rlden. I Sverige ?gnas dock lite uppm?rksamhet ?t de rekommendationer som FN:s organ f?r fr?gor som r?r hiv och aids, UNAIDS, ger till alla l?nder. Detta trots att Sverige ?r en av de st?rsta bidragsgivarna till UNAIDS.

UNAIDS r?der alla l?nder att avkriminalisera oavsiktlig ?verf?ring av hiv. Man menar att bara de fall d?r det funnits ett aktivt upps?t att ?verf?ra hiv till n?gon annan och d?r viruset dessutom ocks? ?verf?rts b?r vara olagliga. Anledningen till rekommendationen ?r att UNAIDS menar att kriminalisering inte bidrar positivt till hiv-preventionen och att det dessutom ytterligare riskera att stigmatisera och skapa sv?ra situationer f?r en redan utsatt grupp, m?nniskor som lever med hiv/aids.

— Sverige bidrar med 266 miljoner till UNAIDS:s arbete och tycker allts? uppenbarligen att arbetet ?r viktigt, samtidigt struntar vi sj?lva fullst?ndigt i rekommendationerna som kommer fr?n samma organ, s?ger Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL.

Att anpassa svenska lagar efter UNAIDS r?d skulle bland annat inneb?ra att informationsplikten, den skyldighet som de som vet att de lever med hiv i Sverige i dag har att informera tillt?nkta sexpartners om sin hiv-status, avskaffas.

— Sverige ?r kritiskt n?r andra l?nder inf?r f?rsv?rande lagstiftning, men vi bryr oss inte om att ?ndra v?r egen. Det ?r en m?rklig dubbelmoral som riskerar att undergr?va Sveriges trov?rdighet, s?ger Ulrika Westerlund.

RFSL kr?ver att Sverige omedelbart ska anpassa sig efter UNAIDS r?d och avskaffa informationsplikten eftersom den ?r kontraproduktiv f?r hiv-preventionen genom sitt stigmatiserande av m?nniskor som lever med hiv. Vi beh?ver ett ?ppnare samtal om hiv i Sverige, inte en lag som skapar ett ”vi och ”de” och bland annat riskerar att leda till att m?nniskor inte testar sig.

— Sex med en person som lever med hiv och medicinerar ?r mindre riskfyllt ?n sex med en nysmittad person som inte ?r testad - det g?r inte att anv?nda information om vem som lever med hiv som en preventionsstrategi. Alla har ett ansvar att skydda sig, s?ger Christian M?llerop, vice f?rbundsordf?rande och RFSL:s representant i Nationella HIV-r?det.

L?s mer om UNAIDS r?d om hiv-lagstiftning h?r.


F?r fr?gor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ulrika Westerlund, f?rbundsordf?rande f?r RFSL, 0703-45 01 83, alt ulrika.westerlund@rfsl.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved