Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Varum?rkesskyddet marknadsanpassas allt mer

2010-12-01

Egendomsaspekten p? varum?rkesskydd har f?tt tr?da tillbaka till f?rm?n f?r ett konkurrensperspektiv. Efter introduktionen av varum?rkesdirektivet 1988 har samh?llsintresset av skyddet kommit att betonas alltmer. Det h?vdar Claes Granmar, forskare vid Juridicum p? Stockholms universitet, i sin nyutkomna avhandling.

En gammal trossats inom varum?rkesr?tten ?r att ju mer ansett ett varum?rke ?r desto vidare blir skyddet. Det g?ller inte alltid l?ngre, enligt Claes Granmar, forskare p? Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Ska man borga f?r en fungerande konkurrens m?ste man tv?rtom ibland begr?nsa skyddet f?r mer ansedda varum?rken, s?ger han.

Claes Granmar menar att varum?rkesskyddets vidd m?ste bed?mas fr?n fall till fall. Det b?r syfta till en dynamisk konkurrens d?r de etablerade m?rkena st?ndigt uts?tts f?r ett f?rb?ttringstryck som gynnar konsumentnyttan i form av fler och b?ttre alternativ. I vissa branscher, d?r anseendeskyddet ?r det enda incitamentet f?r produktutveckling, har den utvecklingen n?ra nog stagnerat. I andra anseendebaserade branscher ?r de ledande m?rkena utsatta f?r ett omfattande f?rb?ttringstryck.

– D?rf?r b?r det vara till?tet att s?ga att ”v?r l?sk smakar b?ttre ?n Coca-Cola”, men otill?tet att s?ga att ”v?r parfym luktar exakt som Tr?sor”, s?ger Claes Granmar.

Om det f?rsta p?st?endet till?ts skulle fler entrepren?rer v?ga ge sig in p? l?skedrycksmarknaden och saluf?ra sin, med Coca-Cola likv?rdiga, produkt. Det andra p?st?endet d?remot skulle s?nka hela den lyxmarknad som L’Or?al ?r en del av. Claes Granmar menar att L’Or?al’s varum?rken ?r f?rknippade med en viss exklusiv livsstil. Varan i sig kan ofta kopieras billigt och enkelt. Men inga nya entrepren?rer skulle utmana L’Or?al med egna alternativ, om det inte fanns ett starkt varum?rkesskydd som uppr?tth?ller varans exklusivitet, och d? skulle inte heller n?gra nya dofter utvecklas.

I andra branscher b?r konkurrensen drivas av innovationsskydd ist?llet f?r av anseendeskydd, enligt Claes Granmar.

– Inom till exempel l?kemedelsbranschen l?ggs enorma summor p? marknadsf?ring. Enligt en utredning av EU-kommissionen gick ?r 2007 endast sju procent av budgeten till produktutveckling, medan 13 procent gick till marknadsf?ring. Det ?r en oerh?rd misshush?llning av resurserna med tanke p? att det enda konsumenten ?r intresserad av ?r en bra produkt, s?ger Claes Granmar.

Claes Granmar konstaterar att den marknadsorienterade harmoniseringen ?ven har f?tt andra konsekvenser. N?r r?tten ska avg?ra om ett varum?rkesintr?ng har skett ska den inte l?ngre utg? fr?n svarandens syfte med att anv?nda en symbol utan fr?n konsumentens intryck av den. Ett k?nt fall ?r C?line-m?let d?r butikskedjan C?line ?talades f?r att g?ra varum?rkesintr?ng i det franska kl?dm?rket C?line. Det var allts? fr?ga om huruvida varum?rkesinnehavaren kunde f?rhindra anv?ndning av en firma, n?got som i Sverige traditionellt varit f?rem?lf?r ett s?rskilt korsvist skydd. EU-domstolen gjorde dock ingen ?tskillnad mellan varum?rkesanv?ndning och firmaanv?ndning, utan d?mde till kl?dm?rkets f?rdel eftersom den bed?mde att konsumenterna kunde tro att aff?ren var associerad med kl?dm?rket.

I sin avhandling ifr?gas?tter Claes Granmar ?ven EU-domstolens bed?mning att en varas anseende ?r en del av varans kvalitet, eller till och med detsamma som varans kvalitet.

– Utifr?n EU-domstolens resonemang skulle ett par ?kta Calvin Klein-glas?gon som jag k?per till reducerat pris i en outlet inte vara samma produkt som ett par Calvin Klein-glas?gon jag k?per i en Calvin Klein-butik, s?ger Claes Granmar.

Parallellhandel, det vill s?ga handel utanf?r det g?ngse distributionsn?tverket, ers?tter den anseendebaserade konkurrensen med priskonkurrens. Det skadar d?rf?r den image som f?rklarar det h?gre priset f?r lyxvaran. Det inneb?r dock inte att varans kvalitet blir s?mre i egentlig mening. Om kvalitet f?rs?mras ?r det inte l?ngre handel med den ursprungliga varan, och i s? fall skulle varum?rket vilseleda konsumenterna om varornas kommersiella ursprung. Eftersom vilseledande varum?rkesanv?ndning ?r f?rbjudet skulle en s?dan tolkning av relationen mellan kvalitet och anseende medf?ra ett f?rbud mot parallellhandel. EU domstolen har dock sedan l?nge klargjort att parallellhandel ?r till?tet inom EES-omr?det. Claes Granmar menar d?rf?r att begreppen kvalitet och anseende b?r h?llas is?r och att balanspunkten mellan varum?rkesskydd och frihandel best?ms av behovet av incitament f?r produktutveckling och den ekonomiska friheten f?r f?retag som parallellhandlar.

Claes Granmar disputerade den 11 oktober vid European University Institute (EUI).

Avhandlingens titel: Trade Mark Paradoxes in European Brand Competition.

Vidare upplysningar
Claes Granmar
Tel: 08-16 12 94
Mobil: 070-866 51 34
E-post claes.granmar@juridicum.su.se

Staffan Westerlund, presskontakt Juridicum
Tel: 08-16 12 82
Mobil: 073-784 50 31
E-post: staffan.westerlund@juridicum.su.se

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved