Senaste från forumet
« Gå tillbaka

H?g sp?dbarnsd?dlighet m?ste utredas

2010-12-02

Regeringen i Zimbabwe m?ste omedelbart utreda det stora antal d?dsfall av sp?dbarn som intr?ffat i en bos?ttning som byggdes av regeringen f?r fem ?r sedan. Det kr?ver Amnesty i en ny rapport publicerad 2 december.

Rapporten No chance to live, newborn death at Hopley settlement visar att minst 21 nyf?dda miste livet bara under en period p? fem m?nader i bos?ttningen Hopley.

- Begr?nsad tillg?ng till sjukv?rd ?r en av orsakerna bakom den h?ga sp?dbarnsd?dligheten i Hopley. Grundl?ggande sjukv?rd och enkla ingripanden skulle kunna r?dda b?de de nyf?dda barnens och m?drarnas liv, s?ger Michelle Kagari, bitr?dande chef f?r Amnestys Afrikaavdelning.

De boende tv?ngsf?rflyttades dit ?r 2005 efter att den zimbabwiska regeringen, genomf?rde Operation Murambatsvina ("Rensa skr?pet"), d? bebyggelsen i k?kst?der runt om Harare j?mnades med marken och drev hundratusentals m?nniskor p? flykt under f?rev?ndningen att levnadsf?rh?llandena var el?ndiga d?r. Genom Operation Garikai ("B?ttre liv") tv?ngsf?rflyttades en del m?nniskor till Hopley.

- N?r m?nniskor flyttades till Hopley lovade regeringen dem ett b?ttre liv men situationen har g?tt fr?n d?lig till v?rre. M?nga av kvinnorna vi talat med upplever att bristen p? sjukv?rd har bidragit till deras barns d?d. Andra misst?nker att deras barn d?tt av kyla p? grund av att de bor i ruckel av plast, ber?ttar Michelle Kagari.

Amnestys unders?kning visar att kvinnorna i Hopley ?r v?l medvetna om vikten av barna- och m?drav?rd och att de vid tidigare graviditeter, innan regeringen flyttade dem dit, haft tillg?ng till den omv?rdnaden. De 50 USD som m?drav?rden kostar i Zimbabwe ?r s?rskilt sv?r f?r de boende i Hopley att betala d? m?nga av dem f?rlorade sina f?rs?rjningsm?jligheter i samband med tv?ngsf?rflyttningen.

- De som drabbades av Operation Murambatsvina har gl?mts bort av regeringen. Fem ?r efter att de f?rlorat sina hem och f?rs?rjningsm?jligheter forts?tter deras situation att f?rv?rras. Regeringen m?ste f?rs?kra att dessa kvinnor f?r barna- och m?drav?rd f?r att motverka att fler barn d?r p? grund av orsaker som hade kunnat f?rhindrats.

Myndigheterna har inga uppgifter p? hur m?nga som bor i Hopley, inte heller finns n?gra officiella siffror ?ver barnad?dligheten i Zimbabwe men regeringen uppskattar att 29 nyf?dda barn av 1 000 d?r.

- De zimbabwiska myndigheterna har inte ens f?rs?kt att ?vervaka h?lsosituationen f?r de boende i Hopley. Myndigheterna m?ste omedelbart agera f?r att st?vja den h?ga barnad?dligheten som Amnestys unders?kning avsl?jat, s?ger Michelle Kagari.

Emilie Holmstrand, Amnesty Press och Media


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved