Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Hur tar vi b?st tillvara barnens r?tt?

2010-12-02

Haro ifr?gas?tter om det ?r klokt att g?ra FN:s Barnkonvention till lag i Sverige, i det politiska klimat som r?der.

?

Att g?ra Barnkonventionen till svensk lag blir i det svenska politiska klimatet en politisk lag, en lag som kommer att skr?mma f?r?ldrar som har en annan uppfattning av vad som ?r "barnets b?sta" ?n den r?dande politiska retoriken.

?

Barns m?jligheter till god h?lsa, och utveckling till sj?lvst?ndiga och delaktiga samh?llsmedborgare intresserar oss alla, inte minst de engagerade f?r?ldrarna i Riksorganisationen Haro. Vi ser dock problem i diskussionen om barns r?ttigheter och barns b?sta. Detta g?ller i synnerhet i Sverige. M?nga f?r?ldrar uppfattar att f?rskolan ?r den egentliga fostraren av deras barn. Detta ?r ett scenario som f?rfattarna till Barnkonventionen aldrig kunde f?rutse.

?

Vem avg?r vad som ?r "barnets b?sta"? I ett land som Sverige, med h?rd statlig styrning av familjerna, varierar betydelsen av begreppet "barnens b?sta" med tiden och med vad som ?r politiskt korrekt. ?r det "barnets b?sta" att g? p? f?rskola 10 timmar om dagen med start vid 1-2 ?rs ?lder? Eller 6 timmar om dagen? Eller att vara hemma hos mamma eller pappa? ?r det "barnets b?sta" att fritt f? v?lja hur barnet leker, eller ?r det b?ttre att barnet ist?llet uppmuntras att bryta k?nsrollsm?nster i leken? ?r det "barnets b?sta" att f? tydliga krav och gr?nser st?llda, eller att mera fritt f? utforska sin personlighet?

?

L?s resonemanget utvecklat i en artikel av Haros ordf?rande, Madeleine Wallin, publicerad p? Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/01/r-barnets-b-sta-bra-f-r-svenska-barn


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved