Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny studie: Ungdomar i alternativ omsorg rustas d?ligt f?r vuxenlivet med social utslagning som f?ljd

2010-12-09

Ny studie visar att ungdomar som flyttar fr?n fosterhem och institutioner riskerar ett vuxenliv med arbetsl?shet, fattigdom, v?ld och diskriminering. Studien lanseras av SOS Barnbyar med anledning av Internationella dagen f?r m?nskliga r?ttigheter 10 december. Den avsl?jar att svagheter i lagstiftning och praktik orsakar att dessa ungdomar uts?tts f?r social stigmatisering. Den inneh?ller ocks? rekommendationer f?r hur deras r?tt till en god start i livet kan tillgodoses.

-?Studien kan bidra med ett kompletterande perspektiv till den svenska regeringens p?g?ende utredning av vanv?rd av barn i familjehem[1], s?ger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Utredningen fokuserar p? barnens uppv?xtsituation men i delbet?nkandet finns ett kapitel d?r m?nga av de som intervjuats vittnar om f?rlorade m?jligheter som vuxna till utbildning, arbete och inkomst.

Studien, som presenteras i rapporten ”Ageing out of Care”, ?r genomf?rd i tretton l?nder i Europa och Centralasien. Den ?r genomf?rd inom ramen SOS Barnbyars projekt ”I Matter” som syftar till att ?ka kunskapen om situationen f?r barn som v?xer upp i alternativ omsorg.

I ett f?rord av Thomas Hammarberg, Europar?dets kommissarie f?r m?nskliga r?ttigheter, framg?r att m?nga l?nder saknar policies och planer f?r att ta tag i problematiken. Hammarberg ser SOS Barnbyars kampanj som ett viktigt bidrag. Han lyfter fram de redskap som finns f?r dem som ansvarar, bland annat FN:s riktlinjer f?r alternativ omsorg av barn. En nyckel?tg?rd ?r att ge ungdomarna tillg?ng till en kontaktperson som hj?lper till att utveckla en individuell plan f?r boende, utbildning, ekonomiska och personliga behov.

Varje ?r flyttar tusentals unga m?nniskor hemifr?n efter att ha v?xt upp utanf?r sin biologiska familj. M?nga har flyttat mellan en rad familjehemsplaceringar, bott p? institutioner med liten m?nsklig n?rhet och utsatts f?r vanv?rd. Ofta utan att ha f?tt bearbeta minnen, upplevelser och skador efter att ha blivit ?vergivna eller f?r?ldral?sa pga missbruk, sjukdom eller fattigdom. De flyttar hemifr?n, ibland s? tidigt som femton ?rs ?lder, utan den sj?lvk?nsla och k?nslom?ssiga stabilitet som kr?vs f?r ett sj?lvst?ndigt vuxenliv.

I SOS barnbyar f?r f?r?ldral?sa och ?vergivna barn en ny familj. Biologiska syskon f?r v?xa upp tillsammans. Barnen bor i barnbyn under hela sin uppv?xt och f?rbereds f?r att s? sm?ningom kunna klara sig sj?lva – precis som i vilken familj som helst. Ungdomarna stannar antingen kvar i byn eller flyttar till ett ungdomshus utanf?r byn till dess att de ?r redo att g? ut i vuxenlivet. SOS Barnbyar driver ocks? yrkesskolor som ger ungdomar som annars hade bott p? gatan ett yrke, sj?lvk?nsla och stolthet.

Bilagor: rapporten ”Aeging out of Care” och ”UN Guidelines for the Alternative Care of Children”.

L?s mer om SOS Barnbyars projekt ”I Matter”.

F?r ytterligare information
Ann-Christine Berg, pressekreterare. Tel?? 08 545 832 09, mob 0734 44 25 53, e-post: ann-christine.berg@sos-barnbyar.se www.sos-barnbyar.se

?

[1] ”Delbet?nkande av utredningen om vanv?rd i den sociala barnav?rden, S 2006:05”

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved