Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Delphi – Sveriges mest proaktiva advokatbyr?

2010-12-09

Landets mest proaktiva advokater 2010 finns hos Delphi. Det visar ?rets unders?kning n?r ink?pare av juridiska tj?nster f?r s?ga sitt. ?Delphi kom ocks? som god tv?a i utm?rkelsen ”?rets advokatbyr?”.

Det har varit ett h?ndelserikt ?r f?r Delphi. F?rutom utm?rkelsen som Sveriges mest proaktiva byr?, har antal uppdrag och d?rmed oms?ttningen ?kat trots en relativt tr?g marknad. ?

En anledning till att Delphi anses vara den mest proaktiva byr?n tror Stefan Erhag, Managing partner p? Delphi i Stockholm beror p? att man tydligt fokuserar p? att arbeta n?ra sina klienter och att man l?pande erbjuder seminarier och workshops i olika ?mnen och fr?gor.

– Det ?r aff?rsnyttan som ?r viktig och vi arbetar f?r att r?dgivningen ska vara l?ttillg?nglig, snabb och effektiv och vi str?var efter att vara v?ldigt proaktiva i arbetet med v?ra klienter, s?ger Stefan Erhag. Vi tror ocks? att dagens advokatbyr? i allt st?rre utstr?ckning m?ste fungera som bollplank och samarbetspartner. Det inneb?r i sin tur prestigel?shet och en kommunikation som ?r effektiv, tydlig och relevant.

Dessutom v?xer Delphi och har idag n?stan 200 medarbetare i Stockholm, G?teborg, Malm?, Link?ping och Norrk?ping. Stefan Erhag menar att f?rdelen ?r att man n?tt en tillr?cklig storlek f?r att vara en fullt?ckande aff?rsjuridisk byr? med l?ngt driven specialisering.

– Med storlek f?ljer ocks? m?jligheten att kunna arbeta med st?rre och komplexa ?renden men ?ven att samtidigt kunna ha en h?g specialiseringsgrad f?r juridiskt mer komplicerade ?renden.

F?r tredje ?ret i rad har Regi & Strategi & Research unders?kt hur n?jda Sveriges st?rsta ink?pare av juridiska tj?nster ?r med sina advokatbyr?er. ?ver 1000 respondenter ligger till grund f?r unders?kningen.

F?r ytterligare information kontakta g?rna;

Stefan Erhag, Managing partner p? Delphi i Stockholm, tel. 0709 – 25 25 48


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved