Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Transportinfrastrukturkommitt?ns f?rslag kan f?rb?ttras

2010-12-10

Sp?rvagnsst?derna har l?mnat remiss p? Transportinfrastrukturkommitt?ns bet?nkande. Kommitt?n f?resl?r att: ”Planeringen av sp?rv?g och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplanel?ggning enligt PBL. Det ska vara m?jligt, men inte l?ngre obligatoriskt, att till?mpa banlagen.”

Sp?rvagnsst?derna st?der till fullo kommitt?ns f?rslag och vill understryka att denna f?r?ndring ?r av yttersta vikt f?r den fortsatta utbyggnaden av sp?rv?g i Sverige. F?rslaget borde dock korrigeras f?r en smidigare process. L?s mer i bifogad fil.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk




Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved