Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Pressinbjudan

2010-12-13

S?kerhetspolisen kallar till presstr?ff p? m?ndag kl.12, f?r att ber?tta om utredningsl?get ang?ende det misst?nkta terrorbrottet i Stockholm.

Plats: Pressrummet Agnegatan 35.

Medverkar g?r representanter fr?n S?kerhetspolisen och ?klagarmyndigheten.

V?nligen medtag presslegitimation.

S?kerhetspolisens pressfunktion Tfn 010-568 79 00 E-post info@sakerhetspolisen.se

S?kerhetspolisen f?rebygger och avsl?jar brott mot rikets s?kerhet, bek?mpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten ?r att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och r?ttigheter samt den nationella s?kerheten. S?kerhetspolisens verksamhet ?r indelad i fem omr?den: kontraspionage, kontraterrorism, f?rfattningsskydd, s?kerhetsskydd och personskydd.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved