Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lena Olsson (V): Allvarligt terrord?d f?r inte leda till f?rhastade slutsatser

2010-12-13

V?nsterpartiets Lena Olsson, som sitter i justitieutskottet, ser v?ldigt allvarligt p? helgens terrord?d i Stockholm. Samtidigt tycker hon att man nu m?ste st? upp f?r ?ppenhet och demokratiska principer och inte komma med f?rhastade f?rslag p? ?tg?rder.

- Ett ?ppet samh?lle kan aldrig f?rs?kra sig helt mot denna typ av h?ndelser, s?ger Lena Olsson. Vissa kommer s?kert leta syndabockar och det kommer att komma nya politiska f?rslag. Jag tycker det ?r viktigt att sansa sig och bara l?ta S?po och den ?ppna polisen forts?tta sitt arbete med att utreda vad som h?nt, om det finns fler inblandade och att f?rebygga fler d?d.

Samtidigt anser hon att alla som st?r upp f?r m?nskliga r?ttigheter och demokrati m?ste st? upp och bek?mpa fr?mlingsfientliga krafter som sannolikt kommer att utnyttja vad som har h?nt.

F?r mer information: Lena Olsson, 070-376?04 09

V?nsterpartiets presstj?nst 070-620 00 64


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved