Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Genomf?rande av FN:s vapenprotokoll m.m.

2010-12-13

Regeringen har beslutat om en lagr?dsremiss om genomf?randet av FN:s vapenprotokoll. Lagr?dsremissen inneh?ller f?rslag till de lag?ndringar som bed?ms n?dv?ndiga f?r att Sverige ska kunna tilltr?da protokollet. Remissen inneh?ller ?ven f?rslag till de lag?ndringar som kr?vs f?r att anpassa svensk r?tt till ?ndringsdirektivet till EU:s vapendirektiv.

Vapenprotokollet ?r ett till?ggsprotokoll till FN:s konvention mot gr?ns?verskridande organiserad brottslighet. Det huvudsakliga syftet med protokollet ?r att fr?mja, underl?tta och st?rka samarbetet mellan staterna f?r att f?rebygga, bek?mpa och utrota olaglig tillverkning och handel med vapen och ammunition. Den st?rsta f?r?ndringen g?ller krav p? m?rkning av skjutvapen, vapendelar och f?rpackningar med ammunition. F?r n?rvarande saknas det regler om m?rkning i svensk r?tt.

F?rslagen inneb?r i korthet att skjutvapen och vapendelar samt f?rpackningar med ammunition ska m?rkas vid tillverkningen. Vidare f?resl?s att skjutvapen och vapendelar som varaktigt f?rs in till Sverige ska f?rses med m?rkning. Den som bryter mot dessa best?mmelser ska kunna d?mas till ansvar. Detsamma g?ller den som f?rfalskar eller olovligen utpl?nar, avl?gsnar eller ?ndrar angiven m?rkning. Syftet med best?mmelserna om m?rkning ?r att kunna sp?ra och identifiera vapen f?r att motverka illegal tillverkning och handel med vapen.

De nya best?mmelserna f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2011.

- Jag ?r ?vertygad om att dessa nya regler i f?rl?ngningen kommer att vara ett viktigt instrument i kampen mot illegal vapenhantering, s?ger justitieminister Beatrice Ask.

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Ewa Bokwall
R?ttssakkunnig
08-405 47 31
070-333 93 84


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved