Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svenska f?retag s?ker fler patent utomlands

2010-12-13

Allt fler patentans?kningar fr?n svenska f?retag sker utomlands. De senaste tre ?ren har antalet svenska ans?kningar i USA ?kat med 47 procent. Antalet svenska patentans?kningar i Europa har ?kat med 29 procent under motsvarande period. Detta visar nya siffror fr?n Sepaf Innovation Index.

Sepaf Innovation Index, som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyr?ers F?rening, visar den senaste statistiken vad g?ller ans?kningar om patent, design- och varum?rkesskydd bland svenska f?retag. Siffrorna visar hur aktiva svenska f?retag ?r att s?ka skydd, b?de i Sverige och internationellt p? kort och l?ng sikt.

I oktober i ?r gjordes totalt 3632 ans?kningar om patentskydd i USA samt 3394 ans?kningar inom EU, att j?mf?ra med 2464 respektive 2640 ans?kningar i december 2007.

Ett av m?nga svenska f?retag som s?kt patent i USA ?r MIPS AB, som arbetar med hj?lmteknologi f?r sporthj?lmar.

– Tillverkningen av v?ra hj?lmar bygger p? en patenterad teknologi som p? ett b?ttre s?tt skyddar anv?ndaren f?r slag mot huvudet, slag som annars kan f?rorsaka sv?ra hj?rnskador. I USA finns en stor kundpotential och d?rf?r ?r det naturligt att s?ka patent d?r, s?ger Niklas Steenberg, vd p? MIPS AB. Vi s?ker ?ven patent i Asien, fr?mst f?r att skydda tillverkningen.

Det ?r fortfarande m?nga svenska f?retag som ans?ker om varum?rkesskydd. Antalet design- samt patentans?kningar ?r i stort sett lika m?nga under denna period j?mf?rt med motsvarande period 2009. Den l?ngsiktiga trenden ?r positiv.

Antalet varum?rkesans?kningar har ?kat med 48 procent sedan 2007 (=index), designans?kningar med 30 procent och antalet patentans?kningar med 22 procent.


F?r mer information:
Peter Friedrichsen, vd Bergenstr?hle & Lindvall AB
Telefon: 08-505 657 88, 070-55 66?761,
E-post: peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Niklas Steenberg, vd MIPS AB
Telefon 073-3646566
E-post: niklas@mipshelmet.com

Pressbild Peter Friedrichsen:
http://bit.ly/ZA6zd

Pressbild Niklas Steenberg:
http://www.mipshelmet.se/the-company/press


Fakta om Sepaf Innovation Index

Sepaf Innovation Index, SII, ?r en ny barometer som visar hur aktiva svenska f?retag ?r att s?ka patent-, design- och varum?rkesskydd, b?de i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillg?nglig. D? svenska f?retag i allt h?gre grad arbetar med immaterialr?tt internationellt ?r helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt n?ringsliv. Avsikten ?r att det ska vara en hj?lp f?r beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och f?rst? trender.

Index j?mf?r de senaste 12 m?naderna med bas?ret 2007. Trenden visar de senaste tre m?naderna j?mf?rt med samma m?nader ett ?r tidigare.

Hela det nya statistiska underlaget ?r tillg?ngligt p? Sepafs hemsida: http://www.sepaf.se


Om Sepaf
Sveriges Patentbyr?ers f?rening, Sepaf, ?r en ideell organisation vars syfte ?r att fr?mja patentbyr?verksamhet i Sverige. F?reningens medlemmar ?r patentbyr?er med hemvist i Sverige och som ?r verksamma inom immaterialr?ttens omr?de.?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved