Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Pressinbjudan till Lerums kommunhus

2010-12-13

Lerums kommun och Polismyndigheten i V?stra G?taland, polisomr?de ?lvsborg ska utveckla sitt samarbete f?r att minska brottsligheten och ?ka tryggheten i kommunen.

F?retr?dare f?r media ?r v?lkomna att n?rvara n?r ?verenskommelsen underteckas. I samband med undertecknandet finns m?jlighet till intervjuer med kommunstyrelsens ordf?rande och polisomr?deschefen.

Tid: 16 december kl 9.15-9.45

Plats: Kommunhuset vid Bagges Torg, Lerum.

Samarbete f?r ?kad trygghet och l?gre brottslighet

F?r att skapa och uppr?tth?lla en trygg och s?ker kommun kr?vs ett aktivt f?rebyggande arbete av b?de polis och kommun.

Parterna samarbetar redan idag i m?nga brottsf?rebyggande och trygghetsskapande fr?gor. F?r att utveckla samverkan ytterligare tecknas nu en samverkans?verenskommelse med m?let att tryggheten ska ?ka och brottsligheten minska.

?verenskommelsen undertecknas den 16 december av kommunstyrelsens ordf?rande Anna-Lena Holberg och polisomr?deschef Boel Petersson.

?verenskommelsen g?ller samarbete inom omr?dena:

  • alkohol och andra droger bland ungdomar
  • trygghet
  • trafik

Fr?gor besvaras av kommunens brotts- och drogf?rebyggarsamordnare Gunilla Henningsson, 0302-52 16 79 (ej antr?ffbar onsdag 15 december) samt Eva Str?mblad, platschef f?r Lerumspolisen, 0302-52 29 30.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved