Senaste från forumet
« Gå tillbaka

V?xande spricka om skydd ?ver EU-gr?nserna

2010-12-14

EU-parlamentet r?stade idag ja till en europeisk skyddsorder. F?rslaget inneb?r att ett beslut om skydds?tg?rder f?r en hotad person ska g?lla ?ven n?r hon flyr till ett annat medlemsland. Det ?kar pressen p? ett splittrat ministerr?d.

- Det ?r ett bra f?rslag som det tidigare spanska ordf?randeskapet tog initiativ till och som bland andra den svenska regeringen st?djer, s?ger Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker. Jag?hoppas v?rt beslut kan l?sa upp blockeringarna i r?det.

Det finns en ?verenskommelse mellan EU-parlamentet och det belgiska ordf?randeskapet, som representerar ministerr?det fram till ny?r. Denna ?verenskommelse r?stades allts? igenom idag av parlamentet.

Ministerr?det m?ste ocks? r?sta ja f?r att f?rslaget ska bli verklighet.?R?det ?r dock splittrat genom att Tyskland och Holland ?r emot f?rslaget. En grund till os?mja ?r medlemsl?ndernas skilda lagstiftningar. I vissa l?nder ?r skyddsorder en civilr?ttslig ?tg?rd, bland annat i Tyskland. I andra l?nder ?r det en straffr?ttslig ?tg?rd. Det finns ?ven en tredje variant d?r skyddsorder ?r en administrativ ?tg?rd, bland annat i Sverige.

F?rslaget kommer fr?n ministerr?det sj?lvt, inte fr?n kommissionen som tidigare hade ensamr?tt p? att l?gga fram f?rslag. Lissabonf?rdraget gav ministerr?det en viss f?rslagsr?tt och det ?r den som utnyttjats h?r, av ett antal medlemsl?nder, d?ribland Sverige.

EU-kommissionen vill ? sin sida stoppa f?rslaget. Kommission?r Viviane Reding motiverar motst?ndet genom att h?vda att r?ttsgrunden ?r fel, och vill att f?rslaget ist?llet ska komma fr?n kommissionen.


F?r mer information, kontakta:
Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved