Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Om explosionerna i Stockholm

2010-12-13

Personen som dog i spr?ngningen ?r ?nnu inte 100-procentigt identifierad, men man ?r i stort sett s?kra p? vem det ?r.

Troligen ?r det ?r en man f?dd 1981 med ursprung i mellan?stern som blev svensk medborgare 1992. Han har bott i Sverige ett antal ?r och ett antal ?r i England. Han ?r tidigare helt ok?nd hos S?kerhetspolisen. Bilen som spr?ngdes kan knytas till den h?r mannen. Han tros ha k?pt den i slutet av november i ?r av en privatperson.

Han hade ett bombb?lte p? sig, en ryggs?ck med en bomb samt ytterligare f?rem?l som han bar p?.

– Just nu ser det ut som att han var ensam i sj?lva utf?randet men vi vet av erfarenhet att det brukar vara flera personer involverade. Det ?r ett rimligt antagande att han gjorde n?got misstag, s? att delar av utrustningen detonerade tidigare ?n planerat, det hela ser dock v?lplanerat ut. Vi utg?r mer eller mindre ifr?n att han haft medhj?lpare, s?ger chefs?klagare Tomas Lindstrand.

Vi vet inte idag var det var t?nkt att bomben eller bomberna var t?nkt att detonera. Det finns m?nga t?nkbara m?l i Stockholms cityk?rna.

Vi har inlett ett polisi?rt samarbete med myndigheter i England. Ingen person har i dagsl?get delgivits misstanke om brott.

Chefs?klagare Tomas Lindstrand l?mnade p? m?ndagseftermiddagen ?ver ansvaret f?r utredningen till vice chefs?klagare Agneta Hilding Qvarnstr?m.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved