Senaste från forumet
« Gå tillbaka

LIBYEN/MALTA: Flyktingar, asyls?kande och migranter sviks

2010-12-14

Enligt Amnestys rapport?Seeking safety, finding fear: refugees, asylum-seekers and migrant in Libya and Malta riskerar personer som flyr undan f?rf?ljelse och v?pnade konflikter att uts?ttas f?r tortyr och att frihetsber?vas under obest?md tid n?r de f?rs?ker att ta sig till Europa via Libyen.?

Libyska myndigheter uppger att det finns ?ver tre miljoner "irregulj?ra migranter" i landet, varav m?nga ?r fr?n andra afrikanska l?nder. De libyska myndigheterna har hittills v?grat att erk?nna n?gon av dessa som flyktingar.?

Tiotusentals somalier flyr varje ?r f?r att undkomma konflikter som h?rjat i landet sedan 1991. M?nga av dem anv?nder alla sina besparingar f?r att ta sig till Libyen f?r att sedan g?ra den riskfyllda resan ?ver Medelhavet till Europa.


- Det ?r b?ttre att d? i havet ?n att ?terv?nda till Libyen, s?ger Farah Anam, en somalisk kvinna som kom till Malta i juli 2010.?

- I Libyen ?r flyktingar, asyls?kande och migranter s?rskilt utsatta och de lever med st?ndig r?dsla f?r att bli h?ktade under l?ngre tid, torterade eller p? andra s?tt misshandlade och kr?nkta, s?ger Malcolm Smart, chef f?r Amnesty Internationals avdelning f?r Mellan?stern och Nordafrika.

Flyktingar och asyls?kande lever i ett juridiskt limbo oberoende vilket behov de har av skydd. Libyen har inte undertecknat FN:s konvention ang?ende flyktingars r?ttsliga st?llning fr?n 1951 och det saknas system f?r mottagande av flyktingar. I november 2010 f?rkastade den libyska regeringen offentligt rekommendationerna om en ratificering av konventionen. Samtidigt f?rkastade de ett memorandum?om ett samarbete med FN:s flyktingorgan, UNHCR, vilket skulle kunna fungera som en instans d?r flyktingar och asyls?kande i Libyen kunde f? hj?lp.?

- Flyktingar och asyls?kande i Libyen har ingenstans att v?nda sig f?r hj?lp. De ?r nu i ?nnu h?gre grad utsatta, efter att libyska myndigheter i juni beordrat UNHCR att avbryta sina aktiviteter. Det minsta de libyska myndigheterna b?r g?ra ?r att skydda de m?nniskor som flyr undan f?rf?ljelser, konflikter, f?ngslande och fr?n att uts?ttas f?r v?ld och ?vergrepp, s?ger Malcolm Smart.?

Ahmed Mahmoud och Mariam Hussein ?r ett somaliskt par som flydde kriget i hemlandet och hamnade i Libyen. D?r levde de i st?ndig r?dsla att frihetsber?vas av myndigheterna, de lyckades inte f? jobb och blev flera g?nger r?nade innan de best?mde sig f?r att l?mna Libyen f?r Europa med b?t.
Mariam Hussein var d? gravid i sjunde m?naden. Paret f?ngades upp fr?n en lite jolle, tillsammans med en grupp p? 55 somalier, n?r de befann sig i sj?n?d mellan Libyen och Europa. Mariam Hussein blev tillbakaskickad till Libyen med 26 andra personer. Ahmed Mahmoud blev tillsammans med 28 andra skickad till Malta.?Flera av m?nnen som deporterats tillbaka till Libyen uppges ha blivit misshandlade och utsatta f?r elchocker. Tv? m?nader senare f?dde Mariam Hussein ett d?df?tt barn.

Tortyr och andra former av ?vergrepp av asyls?kande och migranter sker systematiskt i Libyen. Trots detta underteckande Europeiska kommissionen ett "samarbetsavtal" med de libyska myndigheterna om hantering av "flyktingstr?mmar" och "gr?nskontroll." Ett samarbete som varar fram till 2013 och f?r detta mottar Libyen 50 miljoner euro. Samtidigt p?g?r f?rhandlingar om att personer som n?r Europa via Libyen ska kunna skickas tillbaka till transitlandet.

- EU och dess medlemsl?nder f?r inte ignorera de brott mot m?nskliga r?ttigheter som sker i Libyen n?r man s?ker samarbete med landet f?r att kunna strypa str?mmen av flyktingar fr?n Afrika till Europa, s?ger Malcolm Smart.?

Mellan 2002 och 2009 uppskattas att 13 000 personer anl?nt till Malta med b?t fr?n Libyen. Enligt maltesisk lag kan nyanl?nda och asyls?kande h?llas insp?rrade p? obest?md tid, i praktiken upp till 18 m?nader.

- Maltas geografiska l?ge inneb?r ett stort fl?de av irregulj?ra flyktingar och asyls?kande. Vilket ?r en uppenbar utmaning f?r landet. Det friar emellertid inte Malta fr?n skyldigheter att leva upp till lagar om behandling av flyktingar och om m?nskliga r?ttigheter, inkluderat den Europeiska konventionen om m?nskliga r?ttigheter, s?ger
Malcolm Smart.

Eva Wikdahl, Amnesty Press och media


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved