Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kunskapsluckor ger d?lig konkurrenskraft

2010-12-14

Den svenska konkurrenskraften har f?rs?mrats som en konsekvens av ?kad levnadsstandard med allt h?gre l?ner och omkostnader. Resultatet ?r att industrif?retag och ibland hela branscher tvingats g?ra sig av med stora delar av personalen. Arbetstagarorganisationer som LO har ofta ryckt p? axlarna ?t utvecklingen och menat att det ?r fel p? aff?rsid?n om f?retaget inte kan betala avtalsenliga l?ner och semestervillkor.? F?r att skapa nya arbetstillf?llen har politiker, arbetstagarorganisationer och arbetsgivare h?vdat att Sverige m?ste bli en kunskapsnation som sticker ut i m?ngden. Men verkligen b?rjar hinna ikapp de fagra orden. Med r?tta ?r det allt fler som b?rjat uppm?rksamma att svenska elever tappar mark i j?mf?relse med elever i andra l?nder i Europa och v?rlden. Situationen b?rjar bli prek?r och som alltid i s?dana situationer ska den skyldige pekas ut. F?ljaktligen skyller Folkpartiets ordf?rande Jan Bj?rklund p? den socialdemokratiska politikens tidigare f?rsyndelser medan V?nsterpartiets ordf?rande Lars Ohly och socialdemokratiska f?retr?dare menar att orsakerna st?r att finna i otillr?ckliga resurser. Delar av beskyllningarna har ett m?tt av riktighet, men det ?r att f?renkla problematiken.

P? 70-talet inleddes en omv?lvande f?r?ndringsperiod i Sverige d? politiken flyttade in p? arbetsplatserna och kollektivet skulle ges ett st?rre inflytande ?ver landets produktionsresurser. Ett tiotal ?r senare hade det bland annat resulterat i l?ntagarfonderna som, i ett genomf?rande fullt ut, i dag skulle ha inneburit att det privata n?ringslivet f?rstatligats. Den fria uppfostran myntades ocks? p? 70-talet och innebar att barnen skulle utvecklas p? sina egna villkor, i sin egen takt. Ett nej blev fel och fult medan ”javisst lille v?n” blev r?tt. Vuxna skulle inte l?ngre s?tta gr?nser f?r vad som var r?tt och fel utan barnet skulle sj?lv l?ra sig att s?tta gr?nserna. Resultatet ?r att m?nga som gick i skolan d? i dag som vuxna har abdikerat fr?n sitt eget ansvar och pekar ut skolan som ansvarig f?r deras barns kunskapsluckor.? Ett flertal l?rare p? gymnasie- och h?gskoleniv? vittnar om att m?nga elever i dag har l?ssv?righeter. Eleverna kan dessutom inte uppf?ra sig i offentliga milj?er och visar inte h?nsyn mot andra elever. Det h?r m?ste rimligen, helt eller delvis, beror p? f?r?ldrarna inte tagit sitt ansvar.

Men visst har skolpolitiken de senaste 20 ?ren ocks? haft en negativ inverkan. N?r betygen i praktiken avskaffades under 90-talet bland annat f?r att barnen inte skulle k?nna prestations?ngest f?rsvann ocks? n?gra av undervisningens viktigaste moment som ?r kontroll, ?terkoppling och uppf?ljning. Vuxenv?rlden ?r numera s? beskyddande att m?nga barn blir mer ?n lovligt f?rvirrade och risken ?r att de inte kommer att kunna st? p? egna ben i vuxen ?lder. Otillr?ckligheten i? pedagogik och norms?ttning ?r d?rmed en mycket st?rre fr?ga ?n bara skolpolitik. Det handlar om v?r syn p? uppfostran och det faktum att med m?nga r?ttigheter f?ljer ocks? massor av skyldigheter, d?r det senare successivt blivit allt luddigare i v?r barnfostran s?v?l som i skolans undervisning.

?ven om politiker som Jan Bj?rklund och Mona Sahlin stundtals skyller p? varandra s? har b?gge ?nd? f?rst?tt det h?r sambandet. Men hur reagerar exempelvis Skolverket, Barnombudsmannen och Skolinspektionen p? att skolk fr?n och med h?stterminen 2011 ska skrivas in i betyget? De protesterar sj?lvfallet med motiveringen att ett synligg?rande av skolket riskerar att f?rst?ra elevers sj?lvk?nsla (!). Man fr?gar sig d?rf?r om politiker, myndigheter och n?ringsliv har tillr?ckliga insikter och om de delar samma m?lbild.

Sture Johansson, VD och konsult p? Hamrin & Partners (2010-12-13)

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved