Senaste från forumet
« Gå tillbaka

SD beg?r extra riksdagsdebatt om v?ldsbejakande islamistisk extremism

2010-12-14

Sverigedemokraterna beg?r en aktuell debatt i riksdagen ang?ende v?ldsbejakande islamistisk extremism. Partiet f?resl?r att debatten, pga det stora allm?nintresset, h?lls snarast m?jligt. Helst f?re jul.

Partiets beg?ran f?ranleds av flera h?ndelser som intr?ffat?under kort tid. F?r f?rsta g?ngen har den svenska lagstiftningen mot terrorism pr?vats i domstol och f?r f?rsta g?ngen har Sverige blivit utsatta f?r ett terrord?d fr?n en islamistisk extremist. Fr?gan aktualiseras ytterligare av att S?po under morgondagen utkommer med sin rapport ang?ende den v?ldsbejakande islamistiska extremismen.

Jimmie ?kesson kommenterar partiets beg?ran:

- Det finns?idag ett stort allm?nintresse f?r en debatt kring dessa fr?gor. M?nniskor vill veta hur vi politiker ser p?den extremistiska islamismen och?hur det preventiva arbetet ska se ut. S?pos?rapport, sj?lvmordsattacken i Stockholm och att?den f?rsta terrorr?tteg?ngen?genomf?rts ?r h?ndelser som f?ranleder v?r beg?ran.?Det ?r min f?rhoppning att?vi kan f? till en debatt i riksdagen f?re jul.

?

Partiets beg?ran till talmannen:

Sverigedemokraterna

Riksdagsgruppen
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm


Beg?ran om aktuell debatt om v?ldsbejakande islamistisk extremism

Sverigedemokraterna beg?r en aktuell debatt i riksdagen ang?ende v?ldsbejakande islamistisk extremism. Vi f?resl?r att debatten, p? grund av det stora allm?nintresset, h?lls snarast m?jligt. Helst f?re jul.

Sedan terrord?den mot USA den 11 september 2001 har v?rldens l?nder tvingats inse, och p? olika s?tt hantera, hotet fr?n islamistiska extremister. Vi har i Sverige anpassat v?r lagstiftning till att m?ta denna nya form av brottslighet och fr?gorna har haft ett latent intresse i samh?llsdebatten.

Den senaste tiden har flera h?ndelser som ?r av stor vikt i det s?kerhetspolitiska arbetet intr?ffat. F?r f?rsta g?ngen har den svenska lagstiftningen mot terrorism pr?vats i domstol. Vi har f?r f?rsta g?ngen blivit utsatta f?r ett terrord?d fr?n en islamistisk extremist i Sverige. S?po utkommer den 15 december med en rapport om v?ldsbejakande islamistisk extremism. Denna rapport har vi v?ntat p? sedan februari och dess slutsatser kommer att kunna bli v?rdefulla f?r hur arbetet mot den v?ldsbejakande islamistiska extremismen ska bedrivas. Enligt regeringsbeslut ska rapporten inneh?lla beskrivning om hur situationen ser ut i Sverige, vilka radikaliseringsprocesser som kan urskiljas och de verktyg och strategier som kan anv?ndas mot radikaliseringen.

Med anledning av detta anser vi att det ?r av st?rsta vikt att riksdagen anordnar en aktuell debatt d?r partierna kan redog?ra f?r sin syn p? hotet fr?n, och ?tg?rder mot, v?ldsbejakande islamistisk extremism.

?

?


___________________
Bj?rn S?der (SD)
Gruppledare

F?r vidare information:

Linus Bylund
Pressekreterare hos Jimmie ?kesson

Tfn: 08-786 62 28
E-post:?linus.bylund@riksdagen.se

?

?

Martin Kinnunen

Pressansvarig

Tfn: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

?

Pressekretariatets jour:

Tfn: 08 – 500 00 055

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved