Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Inte polarisering, utan ett st?rre ”vi”

2010-12-14

Sverige har blivit kallare. En sj?lvmordsbombare har slagit till i Stockholm. Katastrofen kunde ha varit st?rre, men ?r redan stor. En hatideologi f?rkl?dd till religion slog till och bomben kunde ha tagit flera liv ?n bombmannens mitt i Stockholms julhandel.?

Nu ?r det viktigt att religi?sa, humanistiska och politiska ledare tar sitt ansvar f?r att inte skadan ska bli st?rre genom att enstaka v?ldsm?n utm?las som representanter f?r en religion eller en etnisk grupp. Det ?r inte undantaget som ?r representativt, utan snarare de hundratusentals m?nniskor med muslimsk bakgrund eller tro, som ingenting annat vill ?n att vara med och bygga ett gott och gemensamt samh?lle i Sverige. De flesta av dem har sj?lva flytt fr?n fanatism och v?ldsideologier f?r att s?ka skydd i det fredliga Sverige.

Som kristna k?nner vi avsky f?r b?de v?ldsd?det och f?r de id?er som ligger bakom. Denna avsky delar vi med svenska muslimer och deras ledare, liksom med alla andra m?nniskor av god vilja, troende eller icke troende.

Vad vi i en stund som denna beh?ver ?r inte en polarisering i ett vi och dom, utan ett st?rre vi som kan h?rb?rgera olikhet. L?t oss tillsammans bilda en medm?nsklig front mot f?renklade hatbilder och fanatism vare sig den kl?r sig i religi?sa eller politiska ideologiska motiv. Den enda kraft som kan ?vervinna om?nsklighet ?r medm?nsklighet.

Presidiet f?r Sveriges Kristna R?d

Anders Wejryd
?rkebiskop i Svenska kyrkan
Ordf?rande

Anders Arborelius
Biskop i Stockholms katolska stift
Vice ordf?rande

Tikhon Lundell
Arkimandrit i Serbiska ortodoxa kyrkan
Vice ordf?rande

Karin Wiborn
Missionsf?rest?ndare i Svenska Baptistsamfundet
Vice ordf?rande

Sveriges Kristna R?d ?r en gemensam organisation f?r kyrkorna i Sverige. R?det har 27 medlemskyrkor och en observat?r. Dessa f?rdelar sig i fyra kyrkofamiljer – den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna R?d m?ts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter inom omr?den som teologi och samh?lle.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved