Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny avhandling diskuterar r?tten till skadest?nd f?r kr?nkning

2010-12-15

?r det v?rre att bli utsatt f?r ett mordf?rs?k ?n en v?ldt?kt? Vad ?r egentligen en kr?nkning och hur kan man s?tta en prislapp p? den? I en ny avhandling fr?n Uppsala universitet diskuteras hur kr?nkningsers?ttning b?r best?mmas och hur man ska kunna j?mf?ra olika kr?nkningar.


Det blir allt vanligare att prata om kr?nkningar av olika slag. S?rskilt de som sker genom brott. Kr?nkningsers?ttningen ?r ett f?rs?k att ge uppr?ttelse f?r brottsoffret. Doktoranden Sandra Friberg vid juridiska institutionen p? Uppsala universitet har i sin avhandling, som ?r den f?rsta i Sverige som handlar om skadest?nd f?r brottsliga kr?nkningar, f?rs?kt klarg?ra vad som avses med kr?nkning genom brott och n?r ett offer kan ha r?tt till skadest?nd.
– Det finns ett stort behov av att diskutera vad man vill uppn? med skadest?nd i de h?r fallen. S?rskilt hur skadest?ndet f?rh?ller sig till det straff som g?rningsmannen kan d?mas till. Jag st?ller bland annat fr?gan om skadest?ndet har kommit att bli mer och mer likt ett slags ”privat straff”, s?ger Sandra Friberg.

Avhandlingen j?mf?r bland annat de straff- och skadest?ndsr?ttsliga f?ruts?ttningarna f?r ansvar. M?nga g?nger saknar g?rningsmannen medel att betala skadest?ndet.? D?rf?r redog?rs ?ven f?r den angripnes m?jligheter att ist?llet f? ers?ttning fr?n sin hemf?rs?kring eller Brottsoffermyndigheten.

– Trots att det l?nge har funnits m?jlighet att d?ma ut skadest?nd f?r kr?nkning genom brott ?r det ibland oklart vid vilka brott n?gon kan s?gas bli kr?nkt, och vem som blir kr?nkt s?ger Sandra Friberg. D?rf?r har jag presenterat en utf?rlig beskrivning av de olika brott som kan och b?r kunna ge r?tt till skadest?nd.

Bland beskrivningarna av brott som vanligtvis kan ge r?tt till skadest?nd n?mns bland annat v?ldt?kt, mordf?rs?k, f?rtal och olaga frihetsber?vande. Bland de brott d?r det kan vara sv?rare att avg?ra om n?gon utsatts f?r en integritetskr?nkning kan n?mnas skadeg?relse, hemfridsbrott och koppleri.

– En av de mest komplicerade fr?gorna ?r kanske hur kr?nkningsers?ttningen b?r best?mmas och hur man ska kunna j?mf?ra och gradera olika kr?nkningar. F?rhoppningsvis kan min avhandling fungera som ett underlag f?r en fortsatt, och mer f?rdjupad, diskussion om hur det ov?rderliga ska v?rderas, s?ger Sandra Friberg.


Disputationen ?ger rum l?rdagen 18 december vid Uppsala universitet.
F?r mer information kontakta Sandra Friberg, Telefon: 018-471 71 44 eller
070-458 04 20


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved