Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En livstidsd?md f?r inte sitt straff omvandlat till ett tidsbest?mt straff [2010-12-15] ?rebro tingsr?tt

2010-12-15

Den 7 juni 2000 d?mdes i ett uppm?rksammat m?l en man tillsammans med tv? andra personer f?r mord av tv? polism?n i Malexander. Han d?mdes ocks? f?r f?rs?k till mord, grovt r?n i tre fall och f?r f?rs?k till grovt r?n. Domstolen best?mde p?f?ljden till livstids f?ngelse. Genom dom den 18 december 2006 d?mdes mannen ocks? f?r grovt folkr?ttsbrott och d? beslutades att det tidigare utd?mda livstidsstraffet skulle omfatta ocks? den nya brottsligheten.

?rebro tingsr?tt har idag avslagit mannens beg?ran om att f? livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbest?mt f?ngelsestraff.

Mannen har idag avtj?nat n?stan 11 ?r och 7 m?nader av livstidsstraffet. Tingsr?ttens sk?l f?r att avsl? hans beg?ran ?r att han med h?nsyn till brottslighetens straffv?rde ?nnu inte har avtj?nat tillr?ckligt l?ng tid f?r att kunna f? livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbest?mt f?ngelsestraff.

Mannen kan ?verklaga beslutet till G?ta hovr?tt.

Den som har f?tt avslag p? sin ans?kan om omvandling f?r l?mna in en ny ans?kan till tingsr?tten tidigast ett ?r efter det att beslutet vann laga kraft.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved