Senaste från forumet
« Gå tillbaka

AD: 62-?ring blev diskriminerad n?r hon s?kte tj?nst p? Arbetsf?rmedlingen

2010-12-15

?Arbetsf?rmedlingen utsatte en 62-?rig kvinna f?r diskriminering som har samband med hennes k?n och ?lder n?r hon sorterades bort vid rekryteringen till en tj?nst som jobbcoach. Det sl?r AD fast i en dom idag och d?mer Arbetsf?rmedlingen att betala 75?000 kronor i diskrimineringsers?ttning till kvinnan.

AD:s dom ?r den f?rsta som g?ller ?ldersdiskriminering sedan det nya skyddet inf?rdes 1 januari 2009.

Den 62-?riga kvinnan uppfyllde kravprofilen f?r tj?nsten som jobbcoach och hade bred arbetslivserfarenhet. Men n?r Arbetsf?rmedlingen kallade tio s?kande till intervju f?r de tv? tj?nsterna fanns 62-?ringen inte med. Arbetsf?rmedlingen valde ist?llet ut sex kvinnor, som var betydligt yngre ?n den 62-?riga kvinnan, samt fyra m?n, varav en i 60-?rs?ldern.

Till slut anst?lldes tv? yngre kvinnor med s?mre meriter och kortare arbetslivserfarenhet ?n 62-?ringen.

Enligt AD har Arbetsf?rmedlingen utsatt den 62-?riga kvinnan f?r diskriminering som har samband med k?n och ?lder genom att inte kalla henne till intervju, samt med ?lder genom att hon inte erbj?ds anst?llning.

– Kvinnan har blivit diskriminerad i samband med ?lder i f?rh?llande till de andra kvinnorna, och i samband med k?n i f?rh?llande till de s?kande m?nnen. Det ?r gl?djande att AD g?r samma bed?mning som DO av hur lagskyddet ska till?mpas, s?ger Katri Linna.

AD anser att 62-?ringen mycket v?l uppfyllde den kravprofil som Arbetsf?rmedlingen angav f?r arbetet, s?rskilt ifr?ga om utbildning och arbetslivserfarenhet. AD bed?mer ocks? att kvinnan var b?ttre meriterad vad g?ller efterfr?gad utbildning och arbetslivserfarenhet ?n flera av dem som kallades till intervju och ?ven j?mf?rt med dem som anst?lldes.

Arbetsf?rmedlingen har f?rklarat urvalet med att 62-?ringen hade brister i den personliga l?mpligheten. AD menar att den bed?mningen har skett p? alldeles f?r svagt underlag.

– Det ?r bra att AD tydligt markerar att en arbetsgivare inte hur som helst kan h?nvisa till personlig l?mplighet f?r att sortera bort en arbetss?kande, det m?ste finnas en saklig grund f?r ett s?dant p?st?ende, s?ger Katri Linna.

AD d?mer Arbetsf?rmedlingen att betala 75?000 kronor i diskrimineringsers?ttning till 62-?ringen.

L?s AD:s dom p? www.do.se

F?r ytterligare upplysningar kontakta DO:s presstj?nst, 08-120 20?710.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved