Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Regeringsr?tten byter namn till H?gsta f?rvaltningsdomstolen

2010-12-16

Den 1 januari 2011 byter Regeringsr?tten namn till H?gsta f?rvaltningsdomstolen.

Syftet ?r att det nya namnet ska spegla domstolens verksamhet som h?gsta domstol i f?rvaltningsm?l. F?rvaltningsm?l ?r tvister mellan enskilda och myndigheter, till exempel om skatt eller socialf?rs?kring. H?gsta f?rvaltningsdomstolens huvuduppgift ?r att avg?ra m?l d?r ett avg?rande kan ge v?gledning f?r hur liknande fall i framtiden ska bed?mas, s? kallade prejudikat.

– Namnet Regeringsr?tten har en rimlig historisk f?rklaring. Beteckningen ?r dock numera direkt missvisande och har lett till viss f?rvirring bland dem som har haft med domstolen att g?ra. I remissvaret ?ver Grundlagsutredningens bet?nkande framf?rde domstolen ?nskem?l om att f? byta namn till H?gsta f?rvaltningsdomstolen, och det har riksdagen nu beslutat. Nu f?r vi ett namn som st?mmer ?verens med v?r funktion och som v?l beskriver vad vi ?r, n?mligen landets h?gsta f?rvaltningsdomstol, s?ger Sten Heckscher, Regeringsr?ttens ordf?rande.

I samband med namnbytet f?r H?gsta f?rvaltningsdomstolens domare titeln justitier?d.

– I och med domstolens namnbyte blir ocks? titeln regeringsr?d missvisande eftersom den h?nger ihop med domstolens namn. De tv? domstolsorganisationerna i Sverige, de allm?nna domstolarna och de allm?nna f?rvaltningsdomstolarna, ?r ju helt parallella. I likhet med H?gsta domstolens ledam?ter kommer H?gsta f?rvaltningsdomstolens ledam?ter d?rf?r att tituleras justitier?d, s?ger Sten Heckscher.

Den 3 januari 2011 blir Mats Melin ny ordf?rande f?r H?gsta f?rvaltningsdomstolen.

Mer information:

L?s mer p? www.regeringsratten.se eller i pressrummet p? www.domstol.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved