Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Barnahus viktiga f?r barn vid brottm?lsutredningar

2010-12-16

Idag finns det minst 22 barnahus p? orter i hela Sverige. De myndigheter som samverkar i barnahusen ?r polis, ?klagare och socialtj?nst samt ?ven i viss utstr?ckning barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, gynekologi och r?ttsmedicin. Korta handl?ggningstider, krisbem?tande och krisst?d ska bidra till att brottsutredningen blir s? lindrig som m?jligt f?r barnet. Ytterligare ett syfte med barnahusen ?r att myndighetssamverkan ska h?ja kvaliteten p? utredningarna och att fler ?renden leder till ?tal.

Utv?rderingen omfattar 996 barn som var f?rem?l f?r en brottsutredning ?r 2009, samt 440 barnav?rdsutredningar avseende de barn i unders?kningsgruppen som var f?rem?l f?r utredning hos socialtj?nsten parallellt med brottsutredningen. I rapporten ing?r ocks? en beskrivning av verksamheten vid 22 barnahus och enk?tsvar fr?n 111 barn.

Enk?tsvaren visar att barn som har varit p? f?rh?r p? barnahusen ?r ?verv?gande positiva till det bem?tande och det st?d de har f?tt. Emellertid ?r det s?llan som barn under 4 ?r och ?ver 14 ?r kommer till barnahus. Utredarna understryker att dessa m?lgrupper m?ste f? b?ttre tillg?ng till barnahusens samlade expertis eftersom sm? barn har sv?rt att g?ra sin r?st h?rd och ton?ringarna ?r en brottsutsatt grupp.

Utredarna kunde inte finna n?gon signifikant kvalitetsskillnad mellan barnahusorterna och j?mf?relseorterna vid genomg?ngen av f?runders?kningar. Lagf?ringsfrekvensen var till och med l?gre p? orter med barnahus. Inte heller var utredningstiderna kortare eller l?karunders?kningarna fler. D?remot f?rordnades fler s?rskilda f?retr?dare och m?ls?gandebitr?den p? barnahusorterna (54 procent mot 39 procent). Brottsrubriceringen grov fridskr?nkning anv?ndes ocks? betydligt oftare p? barnahusorterna, ?ven om variationen var stor mellan dem.

Myndighetssamverkan visade sig vara h?gre p? orter med barnahus ?n p? orter utan. Men det var ingen skillnad mellan barnahusorterna och j?mf?relseorterna i antal barn som var f?rem?l f?r en utredning hos socialtj?nsten parallellt med brottsutredningen. D?remot h?lls det fler samr?d kring barnen, socialtj?nsten var medh?rande vid f?rh?ren i st?rre utstr?ckning och fler barn fick krisst?d.

Utredarna menar att vikten att ha specialutbildad personal p? barnahusen g?r det sv?rt att etablera ytterligare barnahus, barnahusen beh?ver vara bel?gna i n?rheten av de verksamheter som ska samverka i barnhuset. P? andra orter f?rordas andra lokala l?sningar eller samarbete med n?rbel?gna barnahus.

Utredningen ?r gjord p? uppdrag av regeringen genom Samverkansmyndigheterna (Rikspolisstyrelsen, ?klagarmyndigheten, Socialstyrelsen och R?ttsmedicinalverket).

I sitt missiv till utredningen inst?mmer Rikspolisstyrelsen i utredarnas rekommendation g?llande behovet av ny reglering f?r att f?rb?ttra barnahusens verksamhet.? Det r?r sig bland annat om barnahusens r?tt till insyn i brotts- och barnav?rdsutredningar. En ytterligare kvalitetsh?jande ?tg?rd som f?resl?s av utredarna ?r att det inf?rs ett certifieringssystem f?r barnahusen.

Kontaktuppgifter till utredarna:
Projektledare: Jur. dr. Anna Kaldal
Tel: 08 - 16 26 76?
Mob: ?0735-931 925
E-post: anna.kaldal@juridicum.su.se

Professor Christian Diesen
Tel: 08 - 16 33 48, mob: 070-722 88 20
E-post: christian.diesen@juridicum.su.se

Jur. kand. Johan Beije tel: 08 - 16 11 69
E-post: johan.beije@juridicum.su.se

Jur. kand. Eva F. Diesen tel: 08 - 16 21 52
Mob: ?072-025 62 46.
E-post: eva.diesen@juridicum.su.se

Rapporten Barnahusutredningen 2010 utges p? Jure F?rlag AB, www.jure.se

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved