Senaste från forumet
« Gå tillbaka

En livstidsd?md f?r inte sitt straff omvandlat

2010-12-21

Den 19 maj 1995 d?mdes i ett uppm?rksammat m?l en man f?r bland annat ett mord och tio mordf?rs?k till f?ngelse p? livstid. Brotten var riktade mot personer med invandrarbakgrund.

?rebro tingsr?tt har idag avslagit mannens beg?ran om att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbest?mt f?ngelsestraff.

Mannen har avtj?nat cirka 18 ?r och 6 m?nader av livstidsstraffet. Vid pr?vningen av hans ans?kan om omvandling av det straffet har tingsr?tten haft att s?rskilt beakta fem angivna kriterier. Dessa ?r den tid som mannen har avtj?nat, vad som av livstidsdomen framg?r om de omst?ndigheter som legat till grund f?r straffm?tningen, om det finns risk f?r att han ?terfaller i brottslighet av allvarligt slag, om han har ?sidosatt vad som g?ller f?r verkst?lligheten och om han har medverkat till att fr?mja sin anpassning i samh?llet. Vid sin pr?vning har tingsr?tten funnit att det f?r n?rvarande finns en konkret och beaktansv?rd risk f?r att mannen ?terfaller i brottslighet av allvarligt slag och att redan detta f?rh?llande g?r att hans ans?kan ska avsl?s. Med h?nsyn till detta st?llningstagande har det inte funnits anledning f?r tingsr?tten att g?ra en bed?mning av brottslighetens straffv?rde i ?rendet.

Mannen kan ?verklaga tingsr?ttens beslut till G?ta hovr?tt.

F?r mer information kontakta:
Per Grevesm?hl

019/16 63 01
070-367 64 85


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved