Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kommunernas bidrag till brottsofferjourerna kartlagt

2010-12-21

F?rra ?ret gav brottsofferjourerna st?d till drygt 86 000 brottsoffer, anh?riga och vittnen. Men f?r att det ideella brottsofferst?det ska fungera kr?vs ekonomisk st?ttning fr?n kommunerna. Nu presenterar Brottsofferjourernas Riksf?rbund en kartl?ggning av hur mycket landets kommuner bidrar med till sin lokala brottsofferjour.

BOJ ?r unik som organisation eftersom brottsofferjourerna erbjuder st?d till alla som utsatts f?r brott, oavsett vilket brott de drabbats av. Men beroende p? i vilka kommuner brottsofferjourerna verkar har de olika f?ruts?ttning att ge brottsoffer medm?nskligt st?d, hj?lp och r?d. Kommunerna har enligt Socialtj?nstlagen 5 kap. 11 ? ansvar f?r att ge st?d till brottsoffer och deras anh?riga. Men ofta ?r det st?d som erbjuds kommuninv?narna ideellt st?d fr?n den lokala brottsofferjouren. M?nga jourer g?r allts? ett samh?llsarbete som kommunen annars hade beh?vt utf?ra.

Kartl?ggningen, d?r alla 101 brottsofferjourer i Sverige bidragit med sina uppgifter, visar att det ?r stora variationer i hur mycket kommunerna bidrar med till det lokala brottsofferst?det. Fr?n drygt 8 kronor per kommuninv?nare i den kommun som ger mest till inget bidrag alls fr?n flera kommuner. 151 av landets 290 kommuner bidrar med 1 krona per inv?nare eller mindre till sin lokala brottsofferjour.

F?r m?nga jourer ?r de kommunala bidragen avg?rande f?r jourens fortlevnad. Finns medel till att jouren kan ha en anst?lld samordnare ges ocks? betydligt b?ttre m?jlighet att ge st?d till brottsoffer snabbt och att informera om brottsofferjourernas verksamhet. F?rebyggande arbete genom exempelvis informationsbes?k p? skolor ?r n?got som fler jourer skulle vilja ha m?jlighet till.

Kommunbidragsunders?kningen visar att 46 av de 101 jourerna har m?jlighet till anst?lld personal i n?gon form som kan ansvara f?r samordningen p? jouren. I samordnaruppdraget ing?r bland annat att ansvara f?r grund- och vidareutbildning av volont?rer, rekrytering av nya ideella, att f?rdela uppdrag till volont?rerna och att ge st?djarna st?d i deras arbete. Det ?r viktigt att samordningen har ekonomiska medel f?r att BOJ ska kunna arbeta utifr?n kontinuitet, med kvalitetss?kring och m?jlighet till verksamhetsutveckling. Detta f?r att jouren ska kunna ge ett bra bem?tande och st?d till alla som utsatts f?r brott.

Det finns ocks? andra grundfunktioner som m?ste f? kosta pengar, till exempel beh?ver alla jourer lokal, telefon och internetuppkoppling. N?gra kommuner sponsrar sin lokala brottsofferjour genom lokal. Att ha en ?ndam?lsenligt lokal d?r bes?karen kan k?nna sig trygg och v?lkomnad ?r viktigt f?r att jouren ska kunna ge ett gott st?d och ett bra bem?tande till dem som drabbats av brott.

L?s och ladda ned hela kartl?ggningen p? www.boj.se under Press/Egna unders?kningar

F?r mer information kontakta

Eva Larsson, generalsekreterare, 08-556 09?281 eller 0739-738?601

Amanda S?fstr?m, informat?r, 08-556 09?010 eller 0739-738?607

F?r fr?gor om statistiken kontakta

statistikansvarig via v?xeln 08-644 88 00 eller statistik@boj.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved