Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/50/153350/juridikfokus.se/public_html/dynamic/db.php on line 14 Juridiska nyheter - Europas sämsta kärnkraft


Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Europas s?msta k?rnkraft

2010-12-21

Det ?r l?ttare att fatta avg?rande ekonomiska beslut om politiken pr?glas av l?ngsiktighet och f?ruts?gbarhet som ger tydliga spelregler ?ver tid. Det h?r g?ller f?r privatekonomiska beslut, men framf?r allt f?r kostsamma investeringar i infrastruktur som p?verkar samh?llet under l?ng tid. Underh?llet, v?rdandet och utvecklandet av anl?ggningar och f?retag har ocks? en tendens att bli mer omsorgsfullt om det ?r sannolikt att man kan driva verksamheten ?ven om tio ?r. Det m?ste helt enkelt finnas f?ruts?ttningar f?r att investeringen ska betala sig inom en ?verblickbar framtid.

Sverige ?r starkt beroende av k?rnkraften f?r sitt v?lst?nd och sin konkurrenskraft. Den fr?msta orsaken till att elpriserna skjuter i h?jden n?r vintern kommer ?r att en stor del av k?rnkraftverken st?r stilla n?r de beh?vs som b?st. Oskarshamn 1 st?r f?r tillf?llet stilla, Ringhals reaktorer har till och fr?n varit avst?ngda under h?sten och Forsmarks Kraftgrupp har gjort m?ngmiljardinvesteringar f?r att h?ja reaktorernas effekt, men kan inte genomf?ra h?jningen eftersom de inte beviljats de n?dv?ndiga tillst?nden.

F? branscher beh?ver s? l?ng framf?rh?llning som k?rnkraften, eftersom investeringarna ?r s? enorma. Det ber?knas kosta 50-60 miljarder kronor att bygga ett nytt k?rnkraftverk. Samtidigt har f? branscher f?tt s? m?nga motstridiga besked genom ?ren som den svenska k?rnkraftsbranschen. Efter folkomr?stningen 1980, som slutade i ett avvecklingsbeslut p? sikt, har branschen befunnit sig i limbo. Det ena ?ret har beskedet varit att k?rnkraften ska avvecklat snabbt och resolut, medan beskedet n?sta ?r har varit att den kanske ska f? finnas kvar, trots allt.

Det h?r os?kra tillst?ndet har p?verkat hela branschen starkt negativt. Motiven f?r ?garna att underh?lla och utveckla k?rnkraftverken har varit minimalt, samtidigt som k?rnkraftskunnandet sakta men s?kert har tunnats ut eftersom intresset f?r att s?ka till h?gskolornas program med inriktning p? k?rnkraft har minskat fr?n ?r till ?r.

Det h?r har haft stora konsekvenser. En rapport fr?n FN:s atomenergiorgan IAEA visar att Sverige har den s?msta k?rnkraften i hela Europa. Under 2009 kunde de svenska k?rnkraftverken bara leverera 63 procent av den m?jliga kapaciteten. En del av f?rklaringen kan vara att de svenska reaktorerna ?r konstruerade p? 1960-talet, byggda p? 1970-talet med teknik fr?n b?rjan av 1960-talet. Hur m?nga bilar fr?n 1970-talet rullar i dag p? v?ra v?gar?

Men det ?r inte hela sanningen. Man kan j?mf?ra med Finland vars reaktorer ?r fr?n samma tid, en del dessutom med sovjetisk kvalitet. Finland ligger d?remot i topp p? IAEA:s ranking. De finl?ndska reaktorerna kunde under 2009 leverera 95 procent av den m?jliga kapaciteten. Men s? har den finl?ndska k?rnkraftsindustrin aldrig levt med n?got avvecklingshot.

Den finl?ndska k?rnkraftsveteranen Magnus von Bonsdorff analyserade f?r en tid sedan den svenska k?rnkraften i tidningen Hufvudstadsbladet. Han ans?g att motivationen bland personalen p? de svenska k?rnkraftverken har minskat s? pass att risken f?r tillbud har ?kat, vilket leder till efterf?ljande driftstopp.

- Personalen har k?nt att ?garen inte brytt sig tillr?ckligt om s?kerheten utan prioriterat ekonomin, vilket lett till att man lyssnat mindre p? ingenj?rernas krav p? st?ndigt underh?ll.

Von Bonsdorff tycker ocks? att det ?r oroande att medel?ldern ?r s? h?g p? den personal som sk?ter de svenska k?rnkraftverken.

?- Generationsv?xlingen kr?ver krafttag fr?n f?retagens sida, str?van att se till att det finns kompetent arbetskraft har sl?pat efter.

Fr?n den 1 januari 2011 blir det igen m?jligt att bygga ny k?rnkraft i Sverige. Det beslutade riksdagen den 17 juni. Men nya reaktorer f?r byggas endast i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn och under f?ruts?ttning att en gammal reaktor st?ngs n?r en ny tas i drift. Vilken annan bransch skulle acceptera den typen av detaljreglering?

?

Mats Fors, konsult p? Hamrin & Partners

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved